Obrzęd aspersji celebrowany przez proboszcza św. Marii Magdaleny bp. Leona Małego

fot. 2007.