Fragment dekoracji sklepienia kościoła św. Marii Magdaleny.

fot. 2007.