Dokument z Państwowego Archiwum Województwa Lwowskiego,
potwierdzający prawa własności rzymskokatolickiej wspólnoty parafialnej
do świątyni pw. św. Marii Magdaleny i budynku parafialnego.


Państwowy komitet archiwów Ukrainy
Lwowska wojewódzka administracja państwowa
Archiwum państwowe województwa lwowskiego
Kod ZKPO Nr 03494505
79008 m. Lwów ul. Podwalna 13 tel. (0322) 72-00-30, 72-07-14, E-mail: dalo@mail.lviv.ua


13.12.2004 r, Nr 465/01-22 (wyj.)

Rzymsko-katolicka wspólnota
kościoła św. Marii Magdaleny
we Lwowie

Informacja archiwalna

Zawiadamiamy, że w mieście Lwowie przy ul. Leona Sapiehy 10 (obecnie - Stefana Bandery) znajduje się kościół św. Marii Magdaleny i budynek parafialny z mieszkaniem proboszcza, które do 1962 roku były własnością komitetu parafialnego.

Podstawa: Fond-2, op. 4, spr. 1227, Księga adresowa Małopolski; Rocznik 1935/1936. Dz. IV - Wykaz hipoteczny właścicieli realności we Lwowie - s. 68; Spis abonentów sieci telefonicznych dyrekcji okręgu poczt i telegrafów we Lwowie na 1939 r. - Warszawa, 1939, s. 72, 82 Lw. f.r-1332, op. 2. spr. 33, ark. 70

Dyrektor archiwum: W.Kucynda
Okrągła pieczęć Lwowskiego Archiwum Państwowego

Onusajtis M.
742323