Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-01 11-38-37_0089-1.jpg
2 lipca 2011. Konferencja naukowa w warszawskim oddziale IPN, poświęcona 70 rocznicy mordu Profesorów we Lwowie.