Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 10-14-08_0322.jpg
Parafianie kościoła św. Marii Magdaleny i przybyli goście szczelnie wypełnili zabytkowy kościół.