Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 10-26-05_0330.jpg
Po zakończonej mszy wierni wychodzą z kościoła Marii Magdaleny przez wąskie boczne wyjście, gdyż główne drzwi kościoła zamienionego bezprawnie przez władze Lwowa na salę organową są od wielu lat zamknięte.