Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 11-10-25_0398.jpg
Przemawia mer Lwowa Andrij Sadowyj