Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 11-25-06_0427.jpg
Rektorzy lwowskich uczelni wyższych