Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 11-41-20_0458.jpg
Przemawia prof. Tadeusz Luty, b. rektor Politechniki Wrocławskiej