Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 11-43-31_0467.jpg
Śmieci, których nie zdążono sprzątnąć, trafiły po płytę pomnika