Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 11-45-51_0472.jpg
Widok od strony ulicy Wuleckiej (ob. Sacharowa)