Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 12-07-21_0516.jpg
Kwiaty składa Emilia Chmielowa - przewodnicząca Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie