Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 12-07-53_0518.jpg
Wiązankę kwiatów przepasaną biało-czerwoną szarfą z napisem "Córka" będzie składała Cecylia Bartel, córka prof. Kazimierza Bartla