Uroczystość odsłonięcia pomnika Profesorów Lwowskich
2011-07-03 12-16-12_0536.jpg
Profesor Maria Tarnawiecka