TADEUSZ MAŃKOWSKI

DAWNY LWÓW

JEGO SZTUKA I KULTURA
ARTYSTYCZNA

(fragmenty)

    

    

     NAKŁADEM
FUNDACJI LANCKOROŃSKICH
i
POLSKIEJ FUNDACJI KULTURALNEJ

LONDYN 1974

    

    

     Fragmenty książki zamieszczono za zgodą Fundacji Lanckorońskich,
za co Panu Piotrowi Pinińskiemu, Prezesowi Rady Fundacji,
składam serdeczne podziękowanie

    

    

    

    PRZEDMOWA    

001-LWÓW PRZEDKAZIMIERZOWSKI    

    002-LWÓW KAZIMIERZOWSKI    

    003-GOTYCKIE KOŚCIOŁY    

    004-ŚWIECKA ARCHITEKTURA GOTYCKA    

    005-ARCHITEKTURA KOŚCIELNA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WSCHODU    

    006-EKSPANSJA GOTYKU LWOWSKIEGO    

    007-RZEŹBA I SZTUKI ZDOBNICZE    

    008-LWOWSKIE MALARSTWO W WIEKACH ŚREDNICH    

    009-PRZYPISY DO CZ.1    

Data utworzenia strony: 2017-03-25