PLAN ŚRÓDMIEŚCIA LWOWA Z XVIII W.
    Na podkładzie współczesnego stanu zabudowy oznaczono:
  • kolorem czerwonym - nieistniejące obwarowania
  • kolorem fioletowym - istniejące obwarowania
  • kolorem niebieskim - pierwotny stan wód

Wykaz objektów:
1. Basteja I „Hetmańska"
2. Basteja II „Grodzka"
3. Basteja III „Krakowska"
4. Baszteczka „Rzeźnicka"
5. Baszteczka „Młynarska"
6. Baszta przy Barbakanie Br. Kr.
7. Wycieczka
8. Barbakan Bramy Krakowskiej
9. Strzelnica Miejska zw.: Celsztat
10. Wieża z.: Baszta na Grobelce
11. Piatta forma: zw.: Belward Mały
12. Belward Królewski
13. Baszta Prochowa
14. Furta Bosacka zewnętrzna
15. Piatta forma: zw.: Belwardzik
16. Bastion zw.:Baszta Królewska
17. Wieża „Gliniańska"
18. Basteja IV „Bernardyńska"
19. Dzwonnica Bernardyńska
20. Szaniec Szwedzki
21. Brama i most Bernardyński
22. Strumiłka vel Bernardynka
23. Brama i most Bramy Halickiej
24. Baszta przy Barbakanie Br. Hal.
25. Barbakan Bramy Halickiej
26. Basteja V. Wężo vel Wodna
27. Basteja VI. Farska
28. Furta Jezuicka zewnętrzna
29-35. 7 Baszty Muru Niskiego północ.
36-40. 5 Baszty Muru Niskiego wschodn.
41-45. 5 Baszty Muru Niskiego połudn.
46. Brama wjazdowa Niskiego Zamku
47. Więzienia kryminalne na Zamku
48. Kancelaria Grodzka na Zamku
49. Wozownia zamku


50. Masztarnia na Zamku
51. Kuchnia na Zamku
52. Studnia na Zamku
53. Pokoje Wielkie na Zamku
54. Kościółek św Katarzyny na Zamku
55. „Dansker" vel Archiwum na Zamku
56. Dworek zw.: Burgrabski na Zamku
57. Probostwo św Katarzyny na Zamku
58-62. 5 Chałup Zamku
63. Kordegarda Zamku
64. Rawelin Zamku
65. Pomnik hetm. St. Jabłonowskiego
66. Arsenał Królewski
67. Zbrojownia Miejska
68. Wieża cechu złotników
69. Wieża zw.: pusta I
70. Wieża cechu kuśnierzy na Br. Kr.
71. Wieża cechu miech. mydl. blacharzy
72. Wieża cechu mieczników
73. Wieża cechu tkaczów
74. Wieża cechu siodlarzy i czapników
75. Wieża cechu miodowarów i piwowarów
76. Wieża cechu rymarzy
77. Wieża cechu mularzy
78. Wieża zw.: ruska
79. Wieża cechu powróżników, tokarzy
80. Wieża cechu szewców
81. Wieża zw.: żydowska
82. Wieża zw.: pusta II
83. Wieża zw.: pusta po kotlarzach
84. Wieża cechu garncarzy
85. Wieża cechu krawców na Br, Hal.
86. Wieża cechu garbarzy
87. Wieża cechu bednarzy
88. Wieża cechu rzeźników
89. Wieża cechu kowali, ślusarzy, iglarzy
90. Furta stara vel obserwatorium astron.
91. Wieża cechu kramarzy

Licznik