ODBITKA ZE SPRAWOZDAŃ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ROCZNIK XVII 1937, ZESZYT III.


SKŁAD TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WE LWOWIE

ZARZĄD

Prezes:
Franciszek Bujak.

Wice-Prezes:
Jan Hirschler.

Sekretarz Generalny:
Przemysław Dąbkowski.

Kierownik Wydziału filologicznego:
Stanisław Witkowski.

Kierownik Wydziału historyczno-filozoficznego:
Władysław Abraham.

Kierownik Wydziału matematyczno-przyrodniczego:
Seweryn Krzemieniewski.

Sekretarz Wydziału filologicznego:
Eugeniusz Kucharski.

Sekretarz Wydziału historyczno-filozoficznego: Przemysław Dąbkowski.

Sekretarz Wydziału matematyczno-przyrodniczego
Benedykt Fuliński.


I
Wydział filologiczny.

Członkowie

a. Czynni miejscowi.

 • Bernacki Ludwik, dr. filoz., dyrektor Zakładu Nar. im. Ossolińskich we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Badenich 5.
 • Bruchnalski Wilhelm, dr. filoz., em. prof. literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Długosza 27.
 • Bulanda Edmund, dr. filoz., prof. archeologii klasycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Badenich 12.
 • Chybiński Adolf, dr. filoz., prof. muzykologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Ujejskiego 12.
 • Hahn Wiktor, dr. filoz., doc. hist. literatury polskiej, oraz bibliografii i bibliotekarstwa z tyt. prof. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18. czerwca 1920. — Lwów, ul. Dwernickiego 9.
 • Kleiner Juliusz, dr. filoz., prof. historii literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Pawlikowski Jan Gwalbert, dr. praw, literat. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Kalecza 20 a.
 • Podlacha Władysław, dr. filoz., prof. historii sztuki nowożytnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Czwartaków 12.
 • Śmiałek Wincenty, dr. filoz., em. dyrektor gimn. IV we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Mączyńskiego 24.
 • Witkowski Stanisław, dr. filoz., em. prof. filologii klasycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Zielona 25,
 • Ganszyniec Ryszard, dr. filoz., prof. filologii klasycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 26 kwietnia 1921. — Lwów, ul. Łąckiego 8.
 • Kotwicz Władysław, prof. nauk orientalistycznych Uniw. we Lwowie. — Wybrany 27 marca, 1924. — Lwów, ul. Bonifratrów 2.
 • Kucharski Eugeniusz, dr. filoz., prof. porównawczej historii literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 12 marca 1925. — Lwów, ul. Strzała 4.
 • Klawek Aleksy ks., dr. teologii, prof. nauk biblijnych Starego Zakonu. — Wybrany 12 marca 1925. — Lwów, ul. Supińskiego 11.
 • Łempicki Stanisław, dr. filoz., prof. historii oświaty i szkolnictwa Uniw we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 1 lutego 1921, czł. czyn. 27 marca 1928- — Lwów, ul. Lelewela 5 a.
 • Tarnawski Władysław, dr. filoz., em. prof. literatury angielskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 15 lutego 1923, czł. czyn. 27 marca 1928. — Lwów, ul. Dąbczańskiej 7.
 • Kolbuszewski Kazimierz, dr. filoz., prof. historii literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 12 marca 1930. — Lwów, ul. Lenartowicza 23.
 • Czerny Zygmunt, dr. filoz., prof. filologii francuskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 1 lutego 1921, czł. czyn. 12 marca 1910. — Lwów, ul. Teatyńska 13.
 • Kowalski Jerzy, dr. filoz., prof. filol. klasycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 15 lutego 1923, czł. czyn. 12 marca 1930. — Lwów, ul. Supińskiego 11.

b. Czynni zamiejscowi.

 • Brückner Aleksander, dr. filoz., em. prof. filologii słowiańskiej Uniw. w Berlinie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Berlin - Wilmersdorf, Wilhelmsaue 18.
 • Nitsch Kazimierz, dr. filoz., prof. języka polskiego Uniw. w Krakowie.— Wybrany 18 czerwca 1920. — Kraków, ul. Gontyna 12.
 • Ułaszyn Henryk, dr. filoz., prof. filologii słowiańskiej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Poznań, ul. Matejki 49.
 • Zieliński Tadeusz, dr. filoz. h. c, em. prof. .filologii klasycznej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28.
 • Chrzanowski Ignacy, dr. filoz. h. c, em. prof. historii literatury polskiej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 26 kwietnia 1921. — Kraków, Al. Słowackiego 15.
 • Ćwikliński Ludwik, dr. filoz., b. prof. filologii klasycznej Uniw. we Lwowie, hon. prof. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 26 kwietnia 1921.— Poznań, Aleja Marcinkowskiego 2 a.
 • Lehr-Spławiński Tadeusz, dr. filoz., prof. filologii słowiańskiej Uniw. w Krakowie. — Wybrany czł. przybr. 6 listopada 1922, czł. czyn. 9 maja 1923. — Kraków, Dębniki, ul. Barska 10.
 • Grabowski Tadeusz, dr. filoz., prof. literatury polskiej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 12 marca 1925. — Poznań, ul. Grunwaldzka 57.
 • Sinko Tadeusz, dr. filoz., prof. filologii klasycznej Uniw. w Krakowie. — Wybrany czł. czyn. 18 marca 1926. — Kraków, ul. Księcia Józefa 13.
 • Sternbach Leon, dr. filoz., em. prof. filologii klasycznej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 18 marca 1926. — Kraków, ul. Batorego 14.
 • Pigoń Stanisław, dr. filoz., prof. historii literatury polskiej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 21 marca 1929. — Kraków, ul. Garbarska 7.
 • Szober Stanisław, prof. językoznawstwa mdoeuropejskiego Uniw. w Warszawie. — Wybrany 21 marca 1929. — Warszawa, ul. Mianowskiego 24.
 • Kot Stanisław, dr. filoz., em. prof. historii kultury w Polsce Uniw. w Krakowie. — Wybrany 12 marca 1930. — Kraków, ul. Straszewskiego 7.
 • Maver Jan, prof. Uniw. w Rzymie. — Wybrany 12 marca 1930. — Roma, Universita.
 • Przychocki Gustaw, dr. filoz., prof. filologii klasycznej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 12 marca 1930. — Kraków, ul. Lea 19 a.
 • Klinger Witold, dr. filoz., prof. filologii klasycznej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 9 maja 1934. — Poznań, ul. Marszałka Focha 64.
 • Sajdak Jan, dr. filoz., prof. filologii klasycznej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 9 maja 1934. — Poznań, ul. Matejki 30.
c. Przybrani.
 • Treter Mieczysław, dr. filoz., doc. Uniw. w Warszawie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Warszawa ul. Hoża 22.
 • Wierczyński-Vrtel Stefan, dr. filoz., doc. historii literatury polskiej Uniw. w Poznaniu, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Warszawa, Żoliborz ul. Dygasińskiego 12.
 • Badecki Karol, dr. filoz., dyrektor Archiwum Miejskiego we Lwowie, doc. historii literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 6 lutego 1922. — Lwów, ul. Mączyńskiego 6.
 • Kotula Rudolf, dr. filoz., dyrektor Biblioteki uniwersyteckiej we Lwowie. — Wybrany 6 lutego 1922. — Lwów, ul. Baworowskich 2.
 • Bednarowski Adolf, dr. filoz., dyrektor gimn. III we Lwowie. — Wybrany 9 lutego 1925. — Lwów, ul. Ponińskiego 9.
 • Chodaczek Władysław, dr. filozof., prof. gimn. — Wybrany 9 lutego 1925. — Lwów, ul. Teatyńska 37.
 • Janów Jan, dr. filoz., prof. języka i literatury ruskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 9 lutego 1925. — Lwów, Żelazna Woda, ul. Śląska 6.
 • Keuprulian-Wójcikówna Bronisława, dr. filoz., doc. Uniw. w Krakowie. — Wybrana 9 lutego 1925. — Warszawa, ul. Narbutta 53.
 • Smolka Franciszek, dr. filoz., doc. papirologii Uniw. we Lwowie, z tytułem prof., prof. VI gimn. — Wybrany 9 lutego 1925. — Lwów, ul. Stryjska 24.
 • Feicht Hieronim ks., dr. filoz., prof. państw. Konserwatorium muzycznego w Warszawie. — Wybrany 1 marca 1926. — Warszawa, Krakowskie Przedmieście 1.
 • Gębarowicz Mieczysław, dr. filoz., doc. historii sztuki Uniw. we Lwowie z tytuł, prof., kustosz Muzeum XX. Lubomirskich. — Wybrany 1 marca 1926. — Lwów, ul. Senatorska 9.
 • Jarecki Kazimierz, dr. filoz., doc. filologii starofrancuskiej Uniw. we Lwowie, zastępca prof. filol. romańskiej Uniw. we Lwowie, em. prof. XI gimn. — Wybrany 15 marca 1926. — Lwów, ul. Kopernika 52.
 • Kuryłowicz Jerzy, dr. filoz., eleve diplome de l'Ecole des Hautes Etudes, prof. językoznawstwa indoeuropejskiego i języków irańskich Uniw. we Lwowie. — Wybrany 15 listopada 1926. — Lwów, ul. Po-niatowskiego 11.
 • Auerbach Marian, dr. filoz., prof. gimn. II we Lwowie, doc. filologii klasycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 7 lutego 1927. — Lwów, ul. Hołówki 7.
 • Stasiak Stefan, prof. filologii indyjskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 7 lutego 1927. — Lwów, ul. gen. Sowińskiego 14.
 • Balicki Juliusz, dr. filoz., prof. gimn. — Wybrany czł. przybr. 18 marca 1929. — Warszawa, ul. Hoża 9.
 • Pilch Stanisław, dr. filoz., dyrektor gimn. IV we Lwowie. — Wybrany 18 marca 1929. — Lwów, ul. Nabielaka 17.
 • Szczepańska Maria, dr. filoz., asystentka Uniw. we Lwowie. — Wybrana 18 marca 1929. — Lwów, ul. Św. Zofii 32 a.
 • Szweykowski Zygmunt, dr. filoz., doc. historii literatury polskiej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 18 marca 1929. — Warszawa, ul. Marszałkowska 113.
 • Skulski Ryszard, dr. filoz., prof. gimn. III we Lwowie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lwów, ul. św. Jacka 32.
 • Taszycki Witold, dr. filoz., prof. języka polskiego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Życzyński Henryk, dr. filoz., prof. historii literatury polskiej Uniw. w Lublinie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lublin, Uniwersytet.
 • Żygulski Zdzisław, dr. filoz., prof. gimn. we Lwowie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lwów, ul. Dąbrowskiego 12.
 • Mańkowski Tadeusz, dr. praw. — Wybrany 27 kwietnia 1931. — Lwów, ul. Łozińskiego 4.
 • Obertyński Zdzisław, ks., dr. teologii, prof. historii kościoła w Polsce Uniw. w Warszawie. — Wybrany 27 kwietnia 1931. — Warszawa, ul. Nowogrodzka 4.
 • Piszczkowski Mieczysław, dr. filoz., doc. histor. literatury polskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 12 marca 1934. — Lwów, ul. Kadecka 12.
 • Płoszewski Leon, dr. filoz., prof. gimn. — Wybrany 12 marca 1934. — Warszawa, ul. Bugaj 3.
 • Skwarczyńska Stefania, dr. filoz., prof. gimn. w Łodzi. — Wybrana 12 marca 1934, — Łódź, ul. św.
 • Biedrzycki Emil, dr. praw, prof. państw. Szkoły Ekonomiczno-Handlowej i lektor języka rumuńskiego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937. — Lwów, ul. Tarnowskiego 9.
 • Fic Atanazy ks., dr. teologii, doc. archeologii orientalnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937. — Lwów, plac Dominikański 2.
 • Knot Antoni, dr. filoz., prof. państw Gimn. Kupieckiego we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937. — Lwów, ul. Paulinów 14 a.
 • Majewski Kazimierz, dr. filoz., doc. archeologii klasycznej i star. asystent Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937. — Lwów, ul. Zimorowicza 3.
 • Nadolski Bronisław, dr. filoz., prof. Korpusu Kadetów we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937, — Lwów, ul. Snopkowska 15.
 • Smereka Jan, dr. fiioz., doc. filol. klasycznej i adjunkt Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1937. — Lwów, ul. Modrzejewskiej 5.
 • Floryan Władysław, dr. st. asystent Uniw. — Wybrany 21 czerwca 1937. Lwów, ul. Długosza 33.
 • Kurdybacha Łukasz, dr. st. asystent Uniw. — Wybrany 21 czerwca 1937. Lwów, ul. Kurkowa 22 b.

II
Wydział historyczno-filozoficzny.

Członkowie

a. Czynni miejscowi.

 • Abraham Władysław, dr. praw, hon. prof. prawa kanonicznego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Długosza 16.
 • Dąbkowski Przemysław, dr. praw, prof. historii prawa polskiego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Mickiewicza 14.
 • Głąbiński Stanisław, dr. praw, em. prof. ekonomii politycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. - Lwów, ul. Łukiewicza 12.
 • Makarewicz Juliusz, dr. praw, prof. prawa i procesu karnego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Mochnackiego 58.
 • Piniński Leon, dr. praw, hon. prof. prawa rzymskiego Uniw. we Lwowie.— Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Matejki 4.
 • Szelągowski Adam, dr. filoz., prof. historii powszechnej nowożytnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Gundulića 6.
 • Twardowski Kazimierz, dr. filoz., hon. prof. filozofii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. św. Zofii 46.
 • Wartenberg Mścisław, dr. filoz., hon. prof. filozofii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Ponińskiego 13.
 • Bujak Franciszek, dr. filoz., prof. historii społecznej i gospodarcze) Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 13 grudnia 1920, czł. czyn. 9 maja 1923. — Lwów, ul. Grunwaldzka 11 a.
 • Chyliński Konstanty, prof. historii starożytnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 13 lutego 1923, czł. czyn 27 marca 1928.— Lwów, ul. Technicka 8.
 • Grabski Stanisław, dr. filoz., prof. ekonomii politycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 27 marca 1928. — Lwów, Wólka Panieńska 47 a.
 • Fischer Adam, dr. filoz., prof. etnologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 30 października 1920, czł. czyn. 12 marca 1930. — Lwów, ul. Gundulića 8.
 • Chlamtacz Marceli, dr. praw, em. prof. prawa rzymskiego Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 26 lutego 1931. — Lwów, ul. Ujejskiego 4.
 • Modelski Emil Teofil, dr. filoz., prof. historii średniowiecznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 marca 1933. — Lwów, ul. Wiatrakowa 6.
 • Longchamps de Berier Roman, dr. praw, prof. prawa cywilnego Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 marca 1933. — Lwów, ul. Karpińskiego 11.
 • Umiński Józef ks., dr. filoz., prof. historii kościoła w Polsce Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 11 listopada 1930, czł. czyn. 9 maja 1934. — Lwów, ul. Boczna Stryjskiej.
 • Polaczkówna Helena, dr. filoz., doc. nauk pomocniczych historii Uniw. w Poznaniu, kustosz Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrana czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 11 maja 1935. — Lwów, ul. 29 Listopada 20.
 • Czołowski Aleksander, dr. filoz., dyrektor Archiwum miejskiego we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 2 maja 1936. — Lwów, ul. Wronowskich 7.

b. Czynni zamiejscowi.

 • Lord Robert Howard, b. prof. hist. nowożytnej w Harward Univ. W Cambridge. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Cambridge Mass.(U. S. A.) 272 Widener Library.
 • Dembiński Bronisław, dr. filoz., hon. prof. hist. powszechnej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 26 kwietnia 1921. — Poznań, ul. Matejki 55.
 • Iorga Mikołaj, prof. historii nowożytnej Uniw. w Bukareszcie. — Wybrany 26 kwietnia 1921. — Bucuresti, Universite.
 • Papee Fryderyk, dr. filoz., em. dyrektor Biblioteki Jagiell. z tyt. prof. Uniw. w Krakowie. — Wybrany 26 kwietnia 1921. — Kraków, ul. Piłsudskiego 40.
 • Semkowicz Władysław, dr. praw, prof. nauk pomocniczych historii i hist. średniowiecznej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 26 kwietnia 1921.— Kraków, ul. Michałowskiego 9.
 • Kutrzeba Stanisław dr. praw, prof. prawa polskiego Uniw. w Krakowie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Kraków, ul. Pierackiego 15.
 • Łukasiewicz Jan, dr. filoz., prof. hon. filozofii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Warszawa, ul. Brzozowa 12.
 • Witwicki Władysław, dr. filoz., prof. psychologii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Warszawa, ul. Brzozowa 12.
 • Bobczew Stefan, prof. Uniw. w Sofii. — Wybrany 27 marca 1924. — Sofia (Bułgaria), Słowiańska 20.
 • Niederle Lubor, prof. Uniw. w Pradze. — Wybrany 18 marca 1926. — Praha IV, (Czechosłowacja), ul. Kounicova 228.
 • Schmid Henryk Feliks, dr. filoz. i praw, prof. filologii słowiańskiej Uniw. w Grazu. — Wybrany 28 marca 1928. — Graz (Austria), Theodor Kornerstrasse 146.
 • Tymieniecki Kazimierz, dr. filoz., prof. historii średniowiecznej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 28 marca 1928. — Poznań, ul. Grodziska 11.
 • Bystroń Jan Stanisław, dr. filoz., prof. socjologii i etnologii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 26 lutego 1931. — Warszawa, plac Inwalidów 3.
 • Kapras Jan, dr. praw, prof. historii prawa czechosłowackiego Uniw. Karola w Pradze. — Wybrany 26 lutego 1931. — Praha XII, (Czechosłowacja) Barthouova 47.
 • Olivier-Martin Franciszek, dr. praw, prof. historii prawa francuskiego Uniw. w Paryżu. — Wybrany 6 marca 1933. — Paris VII-e, 24, rue de Varenne.
 • Rutkowski Jan, dr. filoz., prof. historii gospodarczej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 2 maja 1936. — Poznań, ul. J. Kossaka 1.

c. Przybrani.

 • Allerhand Maurycy, dr. praw, doc. prawa procesowego cywilnego z tyt. prof. zwycz. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Jagiellońska 20.
 • Barwiński Eugeniusz, dr. filoz., dyrektor Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Zyblikiewicza 44.
 • Dubanowicz Edward, dr. praw i filoz., em. prof. ogólnego i nowożytnego polsk. prawa politycznego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Huta Szklana, p. Jasinów koło Złoczowa.
 • Hartleb Kazimierz, dr. filoz., doc. hist. kultury w Polsce z tyt. prof. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Mochnackiego 8.
 • Michalski Jerzy, dr. praw, hon. prof. ekonomii politycznej Politechniki we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Warszawa, Krakowskie Przedmieście 9.
 • Nowotny Julian, dr. praw, doc. prawa i procesu karnego z tyt. prof. Uniw. we Lwowie, adwokat. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Nabielaka 37 a.
 • Stefko Kamil, dr. praw, prof. prawa procesowego cywilnego Uniw. we Lwowie, — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Supińskiego 13.
 • Szydelski Szczepan ks., dr. teologii, prof. teologii fundamentalnej i historii religii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, pl. Kapitulny 7.
 • Nanke Czesław, dr. filoz., doc. historii nowożytnej Polski Uniw. we Lwowie, nauczyciel VIII gimn. — Wybrany 30 lipca 1920. — Lwów, ul. Zielona 77.
 • Schorr Mojżesz, dr. filoz., prof. języków semickich Uniw. w Warszawie. — Wybrany 30 października 1920. — Warszawa, Tlomackie 7.
 • Caro Leopold, dr. praw, em. prof. ekonomii społecznej Politechniki we Lwowie. — Wybrany 14 lutego 1922. — Lwów, ul. Akademicka 21.
 • Kozłowski Leon, dr. nauk przyrodniczych, prof. prehistorii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 14 marca 1922. — Lwów, ul. Technicka 8.
 • Pazdro Zbigniew, dr. praw, prof. nauki administracji i pols. prawa administracyjnego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 13 lutego 1923. — Lwów, ul. Gipsowa 28.
 • Włodarski Bronisław, dr. filoz., doc. historii średniowiecznej powszechnej Uniw. we Lwowie, prof. VI gimn. we Lwowie. — Wybrany 14 maja 1924. — Lwów, pl. Smolki 4.
 • Zajączkowski Stanisław, dr. filoz., prof, historii średniowiecznej Uniw. w Wilnie. — Wybrany 12 stycznia 1926. — Wilno, ul. Zamkowa 22.
 • Górka Olgierd, dr. filoz., doc. hist. południowego wschodu Europy z tyt. prof. Uniw. we Lwowie, — Wybrany 20 kwietnia 1926. — Warszawa, ul. Miodowa 7.
 • Ehrlich Ludwik, dr. praw, prof. prawa narodów i prawa politycznego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 29 marca 1927. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Silnicki Tadeusz, dr. filoz., prof. prawa kanonicznego Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 29 marca 1927. — Poznań, ul. Wrocławska 26.
 • Halban Leon, dr. praw, prof. prawa kościelnego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 10 maja 1927. — Lwów, ul. Mochnackiego 38.
 • Maleczyński Karol, dr. filoz., doc. nauk pomocniczych historii Uniw. we Lwowie, archiwista Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 6 lipca 1928. — Lwów, ul. Reja 5.
 • Ajdukiewicz Kazimierz, dr. filoz., prof. filozofii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 12 marca 1929. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Ingarden Roman, dr. filoz., prof. filozofii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 12 marca 1929. — Lwów, ul. Zachariewicza 7.
 • Koranyi Karol, dr. praw, doc. historii prawa na zachodzie Europy Uniw. we Lwowie, starszy asystent. — Wybrany 16 kwietnia 1929. — Lwów, ul. Sykstuska 17.
 • Tyszkowski Kazimierz, dr. filoz., doc. historii nowożytnej Polski Uniw. we Lwowie, kustosz Biblioteki im. Ossolińskich. — Wybrany 14 maja 1929. — Lwów, ul. Stryjska 18.
 • Wojciechowski Zygmunt, dr. filoz., prof. historii prawa polskiego Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 11 listopada 1930. — Poznań, ul. Spokojna 10.
 • Wyszyński Michał, ks., dr. teologii, em. prof. prawa kanonicznego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 11 listopada 1930. — Drohowyże.
 • Hejnosz Wojciech, dr. praw, docent historii prawa polskiego Uniw. we Lwowie, archiwista Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 8 marca 1932. — Lwów, ul. Nabielaka 67.
 • Przybyłowski Kazimierz, dr. praw, prof. prawa cywilnego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 marca 1932. — Lwów, ul. Czereśniowa 11.
 • Sulimirski Tadeusz, dr. praw i filoz., prof. prehistorii Uniw. w Krakowie. — Wybrany 10 maja 1932. — Kraków, ul. Zygmunta Augusta 7.
 • Adamus Jan, dr. praw, docent historii prawa polskiego Uniw. w Wilnie. — Wybrany 13 marca 1934. — Wilno, Popławska 28.
 • Charewiczowa Łucja, dr. filoz., doc. historii miast Uniw. we Lwowie, kustosz Muzeum Historycznego m. Lwowa. — Wybrana 13 marca 1934. — Lwów, ul. Karmelicka 2.
 • Chrząszcz Izydor Edmund, dr. filoz., prof. gimn. V we Lwowie. — Wybrany 13 marca 1934. — Lwów, ul. Asnyka 9.
 • Deryng Antoni, dr. praw, doc. prawa narodów Uniw. we Lwowie, prof. Uniw, w Lublinie. — Wybrany 13 marca 1934. — Lublin, Aleje Racławickie 14.
 • Inglot Stefan, dr. filoz., bibliotekarz Zakładu Nar. im. Ossolińskich, doc. historii społecznej i gospodaczej Uniw. we Lwowie. Wybrany 13 marca 1934. — Lwów, ul. Dwernickiego 11 a.
 • Jenner Władysław, prezes Związku Spółek zarobkowych i gospodarczych — Wybrany 13 marca 1934. — Lwów, ul. Nad Jarem 7.
 • Rauscher Rudolf, dr. praw, prof. hist. prawa czechosłowackiego Uniwersytetu w Bratysławie. — Wybrany 18 marca 1935. — Britislava (Czechosłowacja), ul. Dostojevskeho 31.
 • Rolny Wilhelm, dr. praw, em. dyrektor Biblioteki uniwers. we Lwowie. — Wybrany 18 marca 1935. — Lwów, ul. 29 Listopada 26.
 • Hoszowski Stanisław, dr. filoz., doc. historii społecznej i gospodarczej, adiunkt Uniw. we Lwowie. — Wybrany 9 kwietnia 1935. — Lwów, ul. Lelewela 10.
 • Pohorecki Feliks, dr. filoz., kustosz Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 9 kwietnia 1935. — Lwów, ul. H. Modrzejewskiej 14.
 • Ehrenkreutz Stefan, dr. praw, prof. historii prawa polskiego Uniw. w Wilnie. — Wybrany 21 kwietnia 1936. — Wilno, Uniwersytet.
 • Bergerówna Janina, dr. filoz., — Wybrana 1 grudnia 1936. — Lwów, ul. Tarnowskiego 69.
 • Osuchowski Wacław, dr. praw i filoz., prof. prawa rzymskiego Uniw. we Lwowie. — Wybrany 15 grudnia 1936. — Lwów, ul. Olszewskiego 3.
 • Bigo Tadeusz, dr. praw, doc. nauki administracji z tytułem prof. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 maja 1937. — Lwów Chodkiewicza 7.
 • Namysłowski Władysław, dr. praw, doc. historii praw poludniowo- słowiańskich Uniw. we Lwowie, Konsul Rz. P. w Budapeszcie. — Wybrany 18 maja 1937. — Budapest (Węgry), Konsulat polski.
 • Vetulani Adam, dr. praw, prof. prawa kanonicznego Uniw. w Krakowie.— Wybrany 18 maja 1937. — Kraków, ul. Lea 5.

III
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

Członkowie

a. Czynni miejscowi.

 • Beck Adolf, dr. medycyny, em. prof. fizjologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Asnyka 4.
 • Czekanowski Jan, dr. filoz., prof. antropologii i etnologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Stryjska 24.
 • Grabowski Lucjan, dr. filoz., prof. astronomii sferycznej i geodezji Politechniki we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Ossolińskich 6.
 • Hirschler Jan, dr. filoz., prof. zoologii i anatomii porównawczej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Supińskiego 5.
 • Markowski Józef, dr. medycyny, prof. anatomii opisowej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Piekarska 52.
 • Nowicki Witold, dr. medycyny, prof. anatomii patologicznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Kampiana 9.
 • Teisseyre Wawrzyniec, dr. filoz., em. prof. geologii i paleontologii Politechniki we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Nad Jarem 12.
 • Thullie Maksymilian, dr. nauk technicznych, prof. h. statyki budowy mostów Politechniki we Lwowie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Lwów, ul. Dąbrowskiego 11.
 • Franke Marian, dr. medycyny, prof. patologii ogólnej i doświadczalnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 kwietnia 1922. — Lwów, ul. Wałowa 29.
 • Fuliński Benedykt, dr. filoz., prof. zoologii i anatomii porównawczej zwierząt Politechniki we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 kwietnia 1922. — Lwów, ul. Tarnowskiego 82.
 • Matakiewicz Maksymilian, dr. nauk technicznych, prof. budownictwa wodnego Politechniki we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 kwietnia 1922. — Lwów, ul. Głęboka 6.
 • Arctowski Henryk, dr. filoz. h. c, prof. geofizyki i meteorologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Lwów, ul. Kościuszki 9.
 • Tokarski Julian, dr. filoz., prof. mineralogii i petrografii Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 9 maja 1923. — Lwów, ul. Supińskiego 13.
 • Gröer Franciszek, dr. medycyny, prof. pediatrii Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 27 marca 1924. — Lwów, ul. Romanowicza 8.
 • Kwietniewski Kazimierz, dr. filoz., prof. zoologii i anatomii porównawczej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 27 marca 1924. — Lwów, ul. Dwernickiego 11.
 • Łomnicki Antoni, dr. filoz., prof. matematyki Politechniki we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 17 stycznia 1922, czł. czyn. 12 marca 1925. — Lwów, ul. Badenich 7.
 • Weigel Kasper, dr. nauk technicznych, prof. miernictwa Politechniki we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 15 stycznia 1923, czł. czyn. 12 marca 1925. — Lwów, ul. Zyblikiewicza 18.
 • Krzemieniewski Seweryn, dr. filoz., prof. anatomii i fizjologii roślin Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 18 marca 1926. — Lwów, ul. Pelczyńska 28.
 • Rogala Wojciech, dr. filoz., prof. geogolgii Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 18 marca 1926. — Lwów, ul. Długosza 8.
 • Steinhaus Hugo, dr. filoz., prof. matematyki Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 18 marca 1926. — Lwów, ul. Kadecka 14.
 • Parnas Jakób, dr. filoz., prof. chemii lekarskiej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 17 stycznia 1922, czł. czyn. 18 marca 1926. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Weigl Rudolf, dr. filoz., prof. biologii ogólnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 10 marca 1927. — Lwów, ul. Ponińskiego 31.
 • Banach Stefan, dr. filoz., prof. matematyki Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 15 stycznia 1923, czł. czyn. 10 marca 1927. — Lwów, ul. Zyblikiewicza 23.
 • Szymonowicz Władysław, dr. medycyny, em. prof. histologii i embriologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 28 marca 1928. — Lwów, ul. Piłsudskiego 18.
 • Rubinowicz Wojciech, dr. filoz., prof. fizyki teoretycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 15 stycznia 1923, czł. czyn. 21 marca 1929. — Lwów, ul. Zielona 95.
 • Kulczyński Stanisław, dr. filoz., prof. morfologii i systematyki roślin Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 16 lutego 1925, czł. czyn. 12 marca 1930. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Friedberg Wilhelm, dr. filoz., em. prof. paleontologii Uniw. w Krakowie. — Wybrany czł. przybr. 17 stycznia 1922, czł. czyn. 26 lutego 1931. — Lwów, ul. Grecka 3 m. 6.
 • Krzemieniewska Helena, — Wybrana 9 marca 1932. — Lwów, ul. Pełczyńska 28.
 • Moraczewski Wacław, dr. medycyny, em. prof. chemii lekarskiej i patologii ogólnej Akademii Medyc. Weterynaryjnej we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 6 marca 1933. — Lwów, ul. Kleinowska 7.

b. Czynni zamiejscowi.

 • Broniewski Witold, dr. nauk fizycznych Uniw. w Paryżu, dr. filoz. Uniw. w Krakowie, prof. technologii metali Politechniki w Warszawie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Warszawa, ul. Koszykowa 75 B. m. 3.
 • Huber Maksymilian, dr. nauk technicznych, prof. mechaniki technicznej Politechniki w Warszawie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Warszawa, ul. Koszykowa 75 A m. 4.
 • Maurizio Adam, dr. filoz., prof. h. nauki o środkach spożywczych Uniw. w Warszawie, — Wybrany 18 czerwca 1920. — Bern (Szwajcaria), Gartenstadt - Liebefeld, Rosenweg 9.
 • Mościcki Ignacy, dr. filoz., hon. prof. elektrochemii technicznej Politechniki w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Warszawa, Zamek.
 • Weyberg Zygmunt, dr. mineralogii i petrologii, prof. krystalografii i mineralogii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 18 czerwca 1920. — Warszawa, Akademicka 3 m. 44.
 • Bohdanowicz Karol, inż., prof. geologii stosowanej Akademii Górniczej w Krakowie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Warszawa, ul. Polna 64.
 • Bowman Izajah, dr. filoz., dyrektor American Geographical Society w Nowym Jorku. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — New-York (U. S. A.), Broadway.
 • Kostanecki Kazimierz, dr. medycyny, prof. anatomii opisowej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Kraków, ul. Sienkiewicza 24.
 • Lugeon Maurycy, dr. filoz., prof. geologii i paleontologii Uniw. w Lozannie. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Lausanne (Suisse), 23 avenue Secretan.
 • Roger Henryk, prof. patologii doświadczalnej Uniw. w Paryżu. — Wybrany 6 kwietnia 1922. — Paris, Universite, Faculte de Medecine.
 • Marchlewski Leon, dr. filoz., prof. chemii lekarskiej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 8 maja 1923. — Kraków, ul. Zyblikiewicza 8.
 • Mesnager August, prof. Ecole des ponts et chaussees w Paryżu. — Wybrany 8 maja 1923. — Paris I, 182 rue de Rivoli.
 • Białaszewicz Kazimierz, dr. filoz., prof. fizjologii zwierząt Uniw. w Warszawie. — Wybrany 27 marca 1924. — Warszawa, ul. Wawelska 15.
 • Godlewski Emil, dr. medycyny, prof. embriologii i biologii ogólnej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 27 marca 1924. — Kraków, ul. Św. Jana 20.
 • Hoyer Henryk, dr. medycyny, hon. prof. anatomii porównawczej Uniw. w Krakowie. — Wybr. 27 marca 1924. — Kraków, ul. Wyspiańskiego 10.
 • Kreutz Stefan, dr. filoz., prof. mineralogii Uniw. w Krakowie. — Wybrany 27 marca 1924. — Kraków, al. Słowackiego 15.
 • Morgan Tomasz Hunt, prof. Institut of Technology w Passdenie. — Wybrany 27 marca 1924. — Passdena (U. S. A.).
 • Siedlecki Michał, dr. filoz., prof. zoologii Uniw. w Krakowie. — Wybrany 27 marca 1924. — Kraków, ul. Ruska 4.
 • Dziewoński Karol, dr. nauk technicznych, prof. chemii Uniw. w Krakowie. — Wybrany 12 marca 1925. — Kraków, ul. Halczyna 29.
 • Szafer Władysław, dr. filoz., prof. botaniki Uniw. w Krakowie. — Wybrany czł. przybr. 16 stycznia 1923, czł. czyn. 18 marca 1926.— Kraków, ul. Lubicz 46.
 • Sierpiński Wacław, dr. filoz., prof. matematyki Uniw. w Warszawie. — Wybrany 18 marca 1926. — Warszawa, ul. Marszałkowska 73.
 • Terroine Emil, dr. es Sc, prof. fizjologii ogólnej Uniw. w Strassburgu. — Wybrany 21 marca 1929. — Strassbourg, Universite.
 • Nowak Jan, dr. filoz., prof. geologii i paleontologii Uniw. w Krakowie, — Wybrany czł. przybr. 18 lutego 1924, czł. czyn. 26 lutego 1931. — Kraków, ul. Słoneczna 35.
 • Thugutt Stanisław, dr. h. c, h. prof. mineralogii i petrografii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 9 marca 1932. — Warszawa, ul. Koszykowa 11 b.
 • Kling Kazimierz, dr. filoz., prof. chemii ogólnej Politechniki w Warszawie. — Wybrany czł. przybr. 8 lipca 1920, czł. czyn. 9 maja 1934. — Warszawa, ul. Koszykowa 75.
 • Smoleński Jerzy, dr. filoz., prof. geografii Uniw. w Krakowie. — Wybrany czł. przybr. 25 lutego 1929, czł. czyn. 9 maja 1934. — Kraków, ul. Groble 8.
 • Stankowic Sinisa, prof. zoologii Uniw. w Belgradzie. — Wybrany 9 maja 1934. — Beograd (Jugosławia), Uniwersytet.
 • Świętosławski Wojciech, dr. chemii, prof. chemii fizycznej Politechniki w Warszawie. — Wybrany 11 maja 1935. — Warszawa, ul. A. Krzyckiego 10.
 • Wóycicki Zygmunt, prof. botaniki Uniw. w Warszawie. — Wybrany 2 maja 1936. — Warszawa, ul. Wspólna 16.

c. Przybrani.

 • Klemensiewicz Zygmunt, dr. filoz., prof. fizyki Politechniki we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Nabielaka 55.
 • Loria Stanisław, dr. filoz., prof. fizyki eksperymentalnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Supińskiego Ha.
 • Rothfeld Jakub, dr. medycyny, doc. neurologii z tyt. prof. Uniw. we Lwowie. — Wybrany 8 lipca 1920. — Lwów, ul. Piłsudskiego 3.
 • Wołoszyńska Jadwiga, dr. filoz., prof. botaniki farmaceutycznej Uniw. w Krakowie. — Wybrana 8 lipca 1920. — Kraków, ul. Skałeczna 10.
 • Bartel Kazimierz, dr. nauk technicznych, prof. geometrii wykreślnej Politechniki we Lwowie. — Wybrany 17 stycznia 1922. — Lwów, ul. Herburtów 5.
 • Frankowski Eugeniusz, dr. filoz., prof. etnografii i etnologii Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 17 stycznia 1922. — Poznań, ul. Libelta 14.
 • Jakubski Antoni, dr. filoz., prof. anatomii porównawczej i biologii Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 17 stycznia 1922. — Poznań, ul. Libelta 13.
 • Pawłowski Stanisław, dr. filoz., prof. geografii Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 17 stycznia 1922. — Poznań, pl. Asnyka 1.
 • Bolland Arnold, dr. nauk technicznych, prof. Akad. handlowej w Krako*-wie. — Wybrany 18 lutego 1924. — Kraków, ul. Krowoderska 7.
 • Sucharda Edward, dr. nauk technicznych, prof. chemii organicznej Politechniki we Lwowie. — Wybrany 18 lutego 1924. — Lwów, ul. Stryjska 18.
 • Tur Jan, dr. filoz., prof. anatomii porównawczej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 18 lutego 1924. — Warszawa, ul. Wilcza 9.
 • de Baehr Wacław, mag. zool., prof. cytologii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 16 lutego 1925. — Warszawa, ul. Nowy Zjazd 5.
 • Dembowski Jan, dr. filoz., prof. biologii ogólnej Uniw. w Wilnie. — Wybrany 16 lutego 1925. — Warszawa, ul. Polna 40.
 • Jabłoński Eugeniusz, dr. filoz. — Wybrany 16 lutego 1925. — Borysław.
 • Mydlarski Jan, dr. filoz., doc. antropologii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 16 lutego 1925. — Warszawa, Marymoncka 90.
 • Tołwiński Konstanty, dr. nauk matemat., szef wydziału naftowego Państw. Instytutu Geologicznego. — Wybrany 16 lutego 1925. — Borysław, Stacja geologiczna.
 • Witoszyński Czesław, inż. mechanik, prof. aerodynamiki Politechniki w Warszawie. — Wybrany 15 lutego 1926. — Warszawa, ul. 6 Sierpnia 50.
 • Kozłowski Roman, dr., prof. paleontologii Uniw. w Warszawie. — Wybrany 21 lutego 1927. — Warszawa, ul. Brzozowa 12.
 • Kuratowski Kazimierz, dr. filoz., prof. matematyki Uniw. w Warszawie. - Wybrany 21 lutego 1927. — Warszawa, Polna 72.
 • Lewiński Jan, dr. filoz., prof. geologii ogólnej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 21 lutego 1927. — Warszawie, ul. Czackiego 19.
 • Mieczyński Tadeusz, dr. filoz., dyrektor Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. — Wybrany 21 lutego 1927. — Puławy, Instytut.
 • Przyłęcki Stanisław, dr. filoz., prof. chemii fizjologicznej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 21 lutego 1927. — Warszawa, ul. Marszałkowska 35.
 • Czarnocki Jan, geolog państwowego Instytutu Geologicznego. — Wybrany 20 lutego 1928. — Warszawa, ul. Rakowiecka 4.
 • Kozikowski Aleksander, inż. leśnik, prof. ochrony lasu i entomologii Politechniki we Lwowie. — Wybrany 20 lutego 1928. — Lwów, ul. Pijarów 57.
 • Samsonowicz Jan, prof. geologii i paleontologii Uniw. we Lwowie. — Wybrany 20 lutego 1928. — Lwów, ul. Długosza 8.
 • Suszko Jerzy, dr. nauk technicznych, prof. chemii organicznej Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 20 lutego 1928. — Poznań, ul. Karwowskiego 10.
 • Żyliński Eustachy, prof. matematyki Uniw. we Lwowie. — Wybrany 20 lutego 1928. — Lwów, ul. Supińskiego 11 a.
 • Wojno Tadeusz, dr. filoz., prof. mineralogii Politechniki w Warszawie. — Wybrany 25 lutego 1929. — Warszawa, ul. Koszykowa 75 A. m. 15.
 • Rosłoński Romuald, dr. nauk technicznych, doc. budownictwa wodnego Politechniki we Lwowie, radca Państw. Instytutu Geologicznego. — Wybrany 25 marca 1929. — Warszawa, ul. Narbutta 53.
 • Gąsiorowski Napoleon, dr. medycyny, prof. bakteriologii i serologii Uniw we Lwowie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lwów, ul. Króla Warneńczyka 32.
 • Rosiński Bolesław ks., dr. filoz., doc. antropologii z tyt prof. Uniw we Lwowie. — Wybrany 3 marca 1930. — Lwów, ul. Św. Zofji 44 m. 5.
 • Aleksandrowicz Jerzy, dr. filoz. i medycyny, prof. histologii i embriologii Akad. Medyc. Weterynar. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 23 lutego 1931. — Warszawa, aleja Szucha 22.
 • Koskowski Włodzimierz, dr. medycyny, prof. farmakologii doświadczalnej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 23 lutego 1931. — Lwów, ul. Piekarska 52.
 • Lenartowicz Jan, dr. medycyny, prof. dermatologii i chorób wenerycznych Uniw. we Lwowie. — Wybrany 23 lutego 1931. — Lwów, ul. Akademicka 21.
 • Poluszyński Gustaw, dr. filoz., prof. zoologii z parazytologią i biologii ogólnej Akad. Medycyny Weteryn. we Lwowie. — Wybrany 23 lutego 1931. — Lwów, ul. Rybacka 7.
 • Różański Adam, dr. nauk technicznych, prof. inżynierii rolniczej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 23 lutego 1931. — Kraków, ul. Mickiewicza 21.
 • Bryła Stefan, dr. nauk technicznych, prof. budowy mostów Politechniki w Warszawie. — Wybrany 22 lutego 1932. — Warszawa, ul. Polna 64.
 • Kuźniar Czesław, dr. filoz., doc. Akademii Górniczej, naczelnik wydz. w Państwowym Instytucie Geologicznym. — Wybrany 22 lutego 1932. — Warszawa, ul. Rakowiecka 4.
 • Mozołowski Włodzimierz, dr. medycyny, prof. chemii fizjologicznej Uniw. w Wilnie. — Wybrany 22 lutego 1932. — Wilno, Uniwersytet.
 • Noskiewicz Jan, dr. filoz., doc. zoologii systematycznej Uniw. we Lwowie, prof. gimn., bibliotekarz Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.— Wybrany 27 lutego 1933. — Lwów, ul. Kadecka 5 c.
 • Hirschlerowa Zofia, dr. filoz. — Wybrana_26 lutego 1934. — Lwów, ul. Supińskiego 5.
 • Klisiecki Andrzej, dr. medycyny, prof. fizjologii Akademii Medycyny Wetyrynaryjnej we Lwowie. — Wybrany 26 lutego 1934. — Lwów, ul. Kochanowskiego 50.
 • Dorabialska Alicja, dr. filoz., prof. chemii fizycznej Politechniki we Lwowie. — Wybrana 25 lutego 1935. — Lwów, ul. 29 Listopada 37.
 • Ruziewicz Stanisław, dr. filoz., em. prof. matematyki Uniwersytetu we Lwowie. — Wybrany, 25 lutego 1935. — Lwów, ul. Supińskiego 11.
 • Kaczmarz Stefan Marian, dr. filoz., doc. matematyki Uniw. we Lwowie, adiunkt Politechniki we Lwowie. — Wybrany 30 marca 1936. — Lwów, ul. Pełczyńska 17.
 • Kemula Wiktor, dr. filoz., prof. chemii fizycznej Uniw. we Lwowie. — Wybrany 30 marca 1936. — Lwów, ul. Boczna Snopkowska 9.
 • Nikliborc Władysław, dr. filoz., prof. matematyki Politechniki w Warszawie, — Wybrany czł. przybr. 30 marca 1936. — Warszawa, Politechnika.
 • Schauder Paweł Juliusz, dr. filoz., doc. matematyki Uniw. we Lwowie. — Wybrany 30 marca 1936. — Lwów, ul. Tarnowskiego 29.
 • Chwistek Leon, dr. filoz., prof. logiki Uniw. we Lwowie. — Wybrany czł. przybr. 27 kwietnia 1936. — Lwów, ul. Tarnowskiego 82.
 • Pilat Stanisław, dr. filoz., prof. technologii nafty Politechniki we Lwowie. — Wybrany 27 kwietnia 1936. — Lwów, ul. Bogusławskiego 9.
 • Bratro Emil, inż., prof. robót ziemnych Politechniki We Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów, ul. Nabielaka 47.
 • Krukowski Włodzimierz, dr. inżynierii, prof. pomiarów elektrotechnicznych Politechniki we Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów ul. Issakowicza 19.
 • Kuntze Roman, dr. filoz., prof. zoologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — Wybrany 1 marca 1937. — Warszawa, ul. Rakowiecka 8.
 • Mazur Stanisław, dr. filoz., docent matematyki i asystent Politechniki we we Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów, ul. Obertyńska 36.
 • Saks Stanisław, dr. filoz., docent Uniw. w Warszawie, asystent Politechniki w Warszawie. — Wybrany 1 marca 1937. Warszawa- Żoliborz, ul.Krasińskiego 16.
 • Sembrat Kazimierz, dr. filoz., docent zoologii i anatomii porównawczej, adiunkt Uniw. we Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów, Tarnowskiego 50.
 • Trawiński Alfred, dr. medyc. weterynar., prof. Akad. medyc. Weteryn. we Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów, ul. Kochanowskiego 59.
 • Ziembicki Witold, dr. medyc, docent z tytuł. prof. historii medycyny Uniw. we Lwowie. — Wybrany 1 marca 1937. — Lwów, ul. Bielowskiego 6.

IV
Sekcja historii sztuki i kultury.

Kierownik:
Piniński Leon.

Zastępca Kierownika:
Podlacha Władysław.

Sekretarz.
Gębarowicz Mieczysław.

Członkowie.

  Członkowie Towarzystwa i Sekcji1.

 • Abraham Władysław (II a).
 • Badecki Karol (I c).
 • Bernacki Ludwik (I a).
 • Bruchnalski Wilhelm (I a).
 • Bulanda Edmund (I a).
 • Chybiński Adolf (II a).
 • Chyliński Konstanty (II a).
 • Czołowski Aleksander (II a).
 • Gębarowicz Mieczysław (I a).
 • Kozłowski Leon(II c).
 • Mańkowski Tadeusz (I c).
 • Obertyński Zdzisław ks. (I c).
 • Pawlikowski Jan Gwalbert (I a).
 • Piniński Leon (II a).
 • Podlacha Władysław (I a).
 • Polaczkówna Helena (II a).
 • Śmiałek Wincenty (I a).
 • Witkowski Stanisław (I a).
  Członkowie Sekcji.

 • Lubomirski Andrzej, dr. praw, kurator literacki Zakładu Nar. im. Ossolińskich we Lwowie. — Wybrany 10 stycznia 1922. — Lwów, ul. Ossolińskich 2.
 • Piotrowski Józef, dr. filoz., b. konserwator zabytków wojew. lwowskiego. — Wybrany 10 stycznia 1922. — Lwów, ul. Gołąba 15.
 • Hornung Zbigniew, dr. filoz., konserwator wojewódzki zabytków sztuki. — Wybrany 13 maja 1930. — Lwów, ul. 29 Listopada 46.
 • Osiński Marian, dr. nauk techn., prof. historii architektury Politechniki we Lwowie. — Wybrany 18 stycznia 1934. — Lwów, ul. Murarska 59.
 • Lanckorońska Karolina, dr. filoz., doc. hist. sztuki Uniw. we Lwowie. — Wybrana 26 czerwca 1934. — Lwów, Zimorowicza 17.
 • Majerska Aleksandra, dr. filoz., asystentka U. J. K. we Lwowie. — Wybrana 27 czerwca 1935. — Lwów, ul. Modrzejewskiej 5.
 • Markowski Feliks, dr., inż., starszy asystent Politechniki we Lwowie — Wybrany 20 maja 1937. — Lwów, Politechnika. 1 W nawiasie obok nazwisk podane Wydział i grupa, do której dany Członek należy.

V Sekcja historii społecznej i gospodarczej.

Kierownik
Bujak Franciszek.

Sekretarz.
Inglot Stefan.

Członkowie.

  Członkowie Towarzystwa i Sekcji1.

 • Adamus Jan (II c).
 • Bergerówna Janina (II c).
 • Bujak Franciszek (II a).
 • Bystroń Jan (II b).
 • Charewiczowa Łucja (II c).
 • Czołowski Aleksander (II a).
 • Dąbkowski Przemysław (II a).
 • Głąbiński Stanisław (II a).
 • Grabski Stanisław (II a).
 • Halban Leon (II c).
 • Hejnosz Wojciech (II c).
 • Hoszowski Stanisław (II c).
 • Inglot Stefan (II c).
 • Jenner Władysław (II c).
 • Koranyi Karol (II c).
 • Maleczyński Karol (II c).
 • Polaczkówna Helena (II a).
 • Rutkowski Jan (II b).
 • Schorr Mojżesz (II c).
 • Sulimirski Tadeusz (II c).
 • Tymieniecki Kazimierz (II b).
 • Tyszkowski Kazimierz (II c).
 • Umiński Józef ks. (11 a).
 • Włodarski Bronisław (II c).
 • Wojciechowski Zygmunt (II b).
 • Wyszyński Michał ks. (II c).
 • Zajączkowski Stanisław (II c).

1 W nawiasie obok nazwiska podane Wydział i grupa, do której dany Członek należy.
  Członkowie Sekcji.

 • Arnold Stanisław, dr. filoz., prof. historii gospodarczej Uniw. w Warszawie. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Warszawa, ul. Karowa 31.
 • Furtak Tadeusz, dr. filoz. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów ul. Leszczyńskiego 35.
 • Gąsiorowska Natalia, dr. filoz., prof. historii gospodarczej Wolnej Wszechnicy w Warszawie. — Wybrana 1 czerwca /1935. — Warszawa, ul. Filtrowa 69.
 • Gródecki Roman, dr. filoz., prof. historii gospodarczej Uniw. w Krakowie. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Kraków, ul. Łokietka 1.
 • Karpiński Marian, dr. praw. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Wyspiańskiego 18.
 • Pelc Julian, dr. filoz. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Głowińskiego 29.
 • Persowski Franciszek, dr. filoz. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Przemyśl, ul. Federkiewicza 10.
 • Styś Wincenty, dr. praw, doc. ekonomii społecznej i asystent Uniw. we Lwowie. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Strzała 3.
 • Tarnawski Aleksander, dr. filoz., urzędnik Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Gródecka 127/XVI.
 • Tomaszewski Edward, dr. filoz. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Czarnieckiego 1.
 • Wąsowicz Michał, dr. filoz., urzędnik Archiwum Państwowego we Lwowie. — Wybrany 1 czerwca 1935. — Lwów, ul. Podwale 13.
 • Koczy Leon, dr. filoz., docent Uniw. w Poznaniu. — Wybrany 22 maja 1936. — Poznań, Uniwersytet.
 • Łowmiański Henryk, dr. filoz., prof. Uniw. w Wilnie. — Wybrany 22 maja 1936. — Wilno, Uniwersytet.
 • Warężak Jan, dr. filoz. — Wybrany 22 maja 1936. — Łódź, Archiwum Miejskie.
 • Wysłouch Seweryn, dr. praw, docent historii prawa polskiego Uniw. w Wilnie. — Wybrany 22 maja 1936. — Wilno, Uniwersytet.

Komisja Rewizyjna.

 • Beck Adolf, dr., profesor Uniwersytetu, Lwów, ul. Asnyka 4.
 • Głąbiński Stanisław, em. prof. Uniw., Lwów, ul. Łukiewicza 12.
 • Mazanowski Aleksander, b. dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Lwów, ul. Długosza boczna 18.
 • Thullie Maksymilian, hon. profesor Politechniki, Lwów, ul. Dąbrowskiego 11.
 • Żmudziński Franciszek, b. dyrektor Galie. Kasy Oszczędności, Lwów; ul. Tarnowskiego 72.

  Założyciele Towarzystwa
 • Gozdowski Gozdawa Władysław, inżynier, Lwów (zm. 1924).
 • Orzechowicz Bolesław, dr. praw h. c, właściciel dóbr, Kalników (zm. 1927).
 • Wierzbowski Jan, dr., adwokat, Stanisławów.

  Rada Nauk ścisłych i stosowanych w Warszawie.
  Delegaci Towarzystwa Naukowego we Lwowie do Komitetów Naukowych tejże Rady.
  Komitety biologiczny, antropologiczny, leśny i geograficzny mają siedzibę we Lwowie.

  Komitet Astronomiczny:

  Prof. Grabowski Lucjan, Lwów, ul. Ossolińskich 6.

  Komitet Biologiczny:

  Prof. dr Hirschler Jan, Lwów, ul. Supińskiego 5.
  Prof. dr Krzemieniewski Seweryn, Lwów, ul. Pełczyńska 28.

  Komitet Chemiczny:

  Prof. dr Moraczewski Wacław, Lwów, ul. Kleinowska 7.

  Komitet Fizyczny:

  Prof. dr Rubinowicz Wojciech, Lwów, ul. Zielona 95.

  Komitet Geodezyjno-Geofizyczny:

  Prof. dr Weigel Kasper,1 Lwów, ul. Zyblikiewicza 18.

  Komitet Matematyczny:

  Prof. dr Banach Stefan,2 Lwów, ul. Zyblikiewicza 23.

  Komitet Antropologiczny:

  Prof. dr Koskowski Włodzimierz, Lwów, ul. Piekarska 52.
  Doc. dr Klimek Stanisław,3 Lwów, ul. Krzywa 7.

  Komitet Mineralogiczno-Geologiczny:

  Prof. dr Rogala Wojciech, Lwów, ul. Supińskiego 13.
  Prof. dr Tokarski Julian, Lwów, ul. Supińskiego 13.

  Komitet Rolny:
  Prof. dr Krzemieniewski Seweryn, Lwów, ul. Pełczyńska 28,

  Komitet Leśny:
  Prof. inż. Kozikowski Aleksander, Lwów, ul. Pijarów 57.

  Komitet Medyczny:

  Prof. dr Beck Adolf, Lwów, ul. Asnyka 4.
  Prof. dr Franke Marian, Lwów, ul. Wałowa 29.

  Komitet Geograficzny:

  Prof. dr Pawłowski Stanisław, Poznań, ul. Asnyka 1
  Doc. dr Czyżewski Julian Lwów, ul. Korso Górne 12.

  Delegat Towarzystwa do Kuratorium Fundacji Bolesława Orzechowicza:

  Prof. dr Marceli Chlamtacz Lwów, ul. Ujejskiego 4.


  1 Wybrany przewodniczącym na I posiedzeniu Kom. Nauk. Geodezyjno-Geof. dnia 18 czerwca 1936 r.
  2 Wybrany przewodniczącym na I posiedzeniu Kom. Nauk. Matematycznego, dnia 19 czerwca 1936 r.
  3 Wybrany sekretarzem na I posiedz. Kom. Antropol., dnia 19 czerwca 1936 r.


  Delegaci Towarzystwa do Komitetów nagród miasta Lwowa:

  do Komitetu nagrody literackiej im. Kornela Ujejskiego:

  Prof. dr. Kazimierz Kolbuszewski, Lwów, ul. Lenartowicza 23.

  do Komitetu nagrody historycznej im. Karola Szajnochy:

  Prof. dr. Przemysław Dąbkowski Lwów, ul. Mickiewicza 14.

  do Komitetu nagrody naukowej im. Benedykta Dybowskiego:

  Prof. dr. Seweryn Krzemieniewski, Lwów, ul. Pełczyńska 28.

  do Komitetu nagrody wdzięczności miasta Lwowa:

  Prof. dr Jan Hirschler Lwów, ul. Supińskiego 5.

  Z DRUKARNI NAUKOWEJ WE LWOWIE, UL. ORMIAŃSKA 8. — TELEFON 253-10
  Cena 1 zł. • Data modyfikacji strony: 2009-03-02

  Powrót
  Licznik
  Towarzystwo Naukowe we Lwowie