UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

 

SKŁAD UNIWERSYTETU

W ROKU AKADEMICKIM 1935/36

Lwów
NAKŁADEM UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE
TŁOCZONO W DRUKARNI NAUKOWEJ, LWÓW, ORMIAŃSKA 8 TEL. 253-10

1935SPIS RZECZY.


  A. Władze Akademickie w roku akademickim 1935/36

   I.   SENAT AKADEMICKI
   II.  Stali referenci Senatu Akademickiego
   III. Komisje i delegaci Senatu Akademickiego
   IV. Komisje dyscyplinarne

  B. Wydziały

  C. Sekretariat

   I.   Biuro ogólne
   II.  Kwestura
   III. Biuro techniczne
   IV. Intendentura
   V.  Biura Wydziałów

   VI. Biuro Komisji Senatu Akad. U. J. K. dla spraw młodzieży

  D. Zakłady Naukowe

  E. Komisje egzaminacyjne Wydziałów

  F. Państwowa Komisja Egzaminacyjna


  Objaśnienia ważniejszych skrótów

     Prof. — profesor 
  z. — zwyczajny 
  n. — nadzwyczajny 
  em, — emerytowany 
  tyt. — tytularny 
  zast. — zastępca 

      doc. — docent 

     Asyst. — asystent 
  st. — starszy 
  mł. — młodszy 
  wolunt. — woluntarjusz 
  p. o. — pełniący obowiązki 
  kontr. — kontraktowy 

       dr — doktor 
  h. — honorowy 
  fil — filozofji 
  dr w. n. lek. — doktor wszech nauk lekarskich 


        mr — magister 


        inż. — inżynier 

  b. - były 
  czł — członek 
  cz. — czynny 
  przybr. — przybrany 
  koresp. — korespondent 
  rzecz. — rzeczywisty 
  zagran. — zagraniczny 
  Tow. — Towarzystwo


  C. SEKRETARJAT UNIWERSYTETU

    Przełożony: J. M. Rektor Jan Czekanowski — jak wyżej. Kierownik Sekretarjatu: Stanisław Postępski, mr praw, sekretarz Senatu Akad., notarjusz Uniwersytetu, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi", tel. biur. 263-85 (Długosza 27, tel. 263-86). 

   

  I

  Biuro ogólne 
  Marszałkowska 1, tel. 278-44.

   • Referendarz: Józef Kirauss, dr praw (Potockiego 58). 
   • Urzędnik kontr.: Adam Ostrowski, mr praw, st. asystent Uniwersytetu (Snopkowska 39).
   • Sekretarz admin.: Marja Zierhoffer (Potockiego 6). Pomocnicy kanc.: Bogumiła Gottlieb (Małeckiego 4), Marja Leichowicz (Ochronek 11), Bogusława Broeder (Wyspiańskiego 9).
   • Dietarjusze: Marja Szpakowska (Na Bajkach 23, m. 7), Włodzimierz Henzel, mr praw (Krasińskiego 19).

    Funkcjonarjusze niżsi, przydzieleni do Biura ogólnego: 

   • Pedel Uniwersytetu: Jan Mościcki, odznaczony „Bronzowym Krzyżem Zasługi" (Mickiewicza 5). 
   • Woźni: Stanisław Ołodziński, odznaczony „Bronzowym Krzyżem Zasługi" (Marszałkowska 1), Józef Goldfeld (Batorego 3 a), Marjan Hutter, odznaczony „Medalem Niepodległości" (Oswalda Balzera 20), Piotr Lehki (Czerkasy), Józef Mielnik (Kościuszki 9), Mikołaj Stawniczy (Chorążczyzny 11 a), Franciszek Urban (Długosza 27), Władysław Wątroba (Lwów 14, ul. Widok — Górny Łyczaków), Jan Zarzycki (Długosza 7). 
   • Odźwierni: Stanisław Zarański (Marszałkowska 1), Jan Jamroz (św. Mikołaja 4), Emil Dudek, odznaczony „Bronzowym Krzyżem Zasługi" (Piekarska 52).
   • Dozorcy: Szczepan Kulawiec (Marszałkowska 1), Eudokja Mysyk (Kościuszki 9), Michał Adamów (Mickiewicza 5), Stefan Sydorowicz (św. Mikołaja 4), Józef Czernecki, Michał Hubik i Jan Staruszkiewicz (Piekarska 52), Edmund Stawiński (Collegium Pharmaceuticum — Piekarska 52).
   • Mechanik i palacz: Jan Hladik (Marszałkowska 1).
   • Pomocnik mechanika: Edward Kamiński (Marszałkowska 1)i Stolarz: Jan Fojt (Droga Wulecka 3).
   • Ślusarz: Józef Jabłoński (św. Pawła 15).

    II.

    Kwestura 
    Kościuszki 9, tel. 298-20. 

     

   • Kwestor: Józef Malec, odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi", tel. biur. 210-54, (Romanowicza 22).
   • Podrefendarze: Władysław Bulgiewicz (Gipsowa 4), Stanisław Kulpiński, odznaczony „Krzyżem Niepodległości" (Potockiego 31).
   • Sekretarze rachunkowi: Zygmunt Wilk (Staszica 8), Marjan Kopystyński (Kleparów, ul. Na Boisko 7), Stanisław Bojko (Olszynki 26), Marja Tichy (Chocimska 7).
   • Pomocnicy kanc.: Jadwiga Gothsonner (Staszica 7), Stanisław Makarski (Tarnowskiego 98).
   • Pomocniczy funkc. gosp.: Witold Otto (Zimna Woda, Rudno 291).
   • Dietarjusze: Dominik Domino, mr fil (Szpitalna 42), Stanisława Gatat (Lwowskich Dzieci 47), Stefanja Serafinowa (Gosiewskiego 4 a), Aleksandra Matkowska (Ponińskiego 29).
   • Funkcjonarjusze niżsi:
   • Woźny: Jan Pawlik (Kulparków, dom własny).
   • Pom. woźny: Jan Mędryk (Tarnowskiego 30).

    III.

    Biuro techniczne 
    Kościuszki 9, tel. 271-67.

     

   • Sekretarz techniczny: Aleksander Kapłoński (Sobińskiego 8 a, tel. 247-82). '
   • Dietarjusz: Włodzimierz Adamiczka (Łyczakowska 27).

    IV

    Intendentura 
    Kościuszki 9, tel. 298-20.

   • Intendent: Jan Babski (Dunin Borkowskich 5).

    V

    Biura Wydziałów 
    Marszałkowska 1.

    a) Biuro Wydziału Teologicznego, tel. 278-97.

   • Przełożony: Dziekan ks. Józef Umiński — jak wyżej.
   • Sekretarz admin.: Marja Tichy (Chocimska 7).
   • Woźny, p. o. subpedela: Piotr Sen (Potockiego 46).

    b) Biuro Wydziału Prawa, tel. 279-26.

   • Przełożony: Dziekan Ludwik Ehrlich — jak wyżej.
   • Sekretarz admin.: Irena Rużycka (Dwernickiego 42).
   • Dietarjusz: Stanisława Kalicka, mr praw (Kurkowa 44).
   • Subpedel: Baltazar Wiszniewski (Marszałkowska l).
   • Woźny pomoc.: Józef Miś (Mickiewicza 5 a).

    c) Biuro Wydziału Lekarskiego, tel. 240-31.

   • Przełożony: Dziekan Włodzimierz Koskowski — jak wyżej.
   • Sekretarz admin.: Marja Rzucidłowa (Hoffmana 24).
   • Dietarjusz: Regina Wrońska (Hoffmana 24).
   • Woźny p. o. subpedela: Jan Szymański (Marszałkowska l).

    d) Biuro Wydziału Humanistycznego, tel. 283-04.

   • Przełożony: Dziekan Kazimierz Kolbuszewski — jak wyżej.
   • Sekretarz admin.: Gabrjela Pikor (Chmielowskiego 10).
   • Subpedel: Szczepan Kościelniak (Mickiewicza 5 a).
   • Woźny: Tomasz Buczek (Mickiewicza 5).

    e) Biuro Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, tel. 279-62.

   • Przełożony: Dziekan Stanisław Kulczyński— jak wyżej.
   • Pomocnik kanc.: Franciszka Pachinger (Zielona 51).
   • Subpedel: Mikołaj Konik (Rynek 29).

    VI

    Biuro Komisji Senatu Akad. U. J. K. dla spraw młodzieży

   • Przełożony: Edmund Bulanda - jak wyżej (Wvdz Hum.),
   • Urzędniczki kontraktowe: Wanda Czemeryńska (Arcyb. Cieplaka 7), Olimpja Wiąckowa (Wigury 19).

     

    D. ZAKŁADY NAUKOWE UNIWERSYTETU

     

    I.  BIBLJOTEKA UNIWERSYTETU 


    Mochnackiego 5—7 oraz św. Mikołaja 4 (stary gmach Uniwersytetu I. piętro) 
    — telefon ogólny 201—49, telefon dyrektora 263—88. 

    Czytelnia ogólna, profesorska i czasopism naukowych otwarte codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. 8—13 i 16—20, w soboty tylko w godz. 8—13.

    Pracownia rękopisów i starodruków czynna w dniach otwarcia Bibljoteki w godz. 8—14.. Wypożyczalnia (stary gmach Uniwersytetu) czynna codziennie w godz. 11—13 i w środy w godz. 17—18. Od l—15-go sierpnia Czytelnia jest otwarta tylko w godz. 9—13 dla osób (szczególnie przyjezdnych), które otrzymają pozwolenie korzystania; od 16-go do końca sierpnia Bibljoteka jest zamknięta.

    Z Bibljoteka Uniwersytecką połączony jest zbiór monet i medali. O korzystaniu z Bibljoteki pouczają regulaminy, wywieszone w gmachu bibljotecznym oraz broszurka: „Wskazówki dla korzystających z Bibljoteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie", którą można nabyć u szatnego Bibljoteki. Zwiedzanie Bibljoteki przewidziane jest normalnie wyłącznie w dnie powszednie, najdogodniej o godz. 13, za każdorazowem zezwoleniem Dyrekcji Bibljoteki uzyskanem dzień naprzód.

    Kierownik Bibljoteki: Rudolf Kotula, dr fil., dyrektor Bibljoteki Uniwersytetu i Bibljoteki fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie, czł. przybr. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Okr. Komisji konserwatorskiej, przewodniczący naukowego Tow. Miłośników Książki (Baworowskich 2, tel. 233-30).

   • Bibljotekarze: Franciszek Smolka, dr praw i filozof ji (Obozowa 5), Stefan Mękarski, dr fil. (Piłsudskiego 23), Anna Jędrzejowska, dr fil. (Kalecza 18), Eustachy Gaberle, dr fil. (Długosza 7), Marjan Des Loges, dr fil. (Chodkiewicza 5).
   • Asystenci biblioteczni: Adam Bocheński, dr fil. (Kochanowskiego 108), Walerjan Preisner, dr fil. (św. Jacka 32), Józef Mayer, dr fil. (Dwernickiego 11, m. 7), Beatrycze Żukotyńska, dr fil. (Senatorska 5).
   • Pomocnik kancelaryjny: Marja Cieńska (Nabielaka 3).
   • Urzędnicy kontraktowi: Anna Łysakowska (Kochanowskiego 112), Karol Frydman (Długosza 12), Władysław Bandura, mr. fil. (Kleparowska 14), Izydora Dąmbska, dr fil. (Potockiego 6), Witold Szmajkowski, mr fil. (Żyżyńska 5, m. 4). '

    

   II. ARCHIWUM UNIWERSYTETU


   Marszałkowska 1, parter. 

   Kierownik: Prof. dr Teofil Emil Modelski. Wiatrakowa 6. 
   Asystent st: Antoni Knot, dr fil. Paulinów 14 a.
   Asystent mł. wolunt.: Karol Lewicki. Lwów 23, Hołosko Wielkie 198

   III. ZAKŁADY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 


   Marszałkowska 1, tel. 298-20

   1. Zakład filozofii chrześcijańskiej 
   Kierownik: Ks. prof. dr Jan Stepa (Zbaraska 2)

   2. Zakład nauk biblijnych Starego Testamentu 
   Kierownik: Ks. prof. dr Aleksy Klawek (Supińskiego 11)

   3. Zakład nauk biblijnych Nowego Testamentu 
   Kierownik: Ks. prof. dr Piotr Stach. (Ormiańska 13)

   4. Zakład historji kościelnej 
   Zast. kierownika: Ks. dr Teofil Długosz. (Murarska 49).

   5. Zakład historji Kościoła w Polsce i na Rusi 
   Kierownik Ks. prof. dr Józef Umiński (Technicka 8).

   6. Zakład teologji fundamentalnej 
   Kierownik Ks. prof. dr Szczepan Szydelski (Pl. Kapitulny 7).

   7. Zakład dogmatyki szczegółowej 
   Zast. kierownika: Ks. prof. dr Józef Umiński (Technicka 8).

   8. Zakład teologji moralnej szczegółowej 
   Kierownik: Ks. prof. dr Adam Gerstmann. (Mochnackiego 38).

   9. Zakład prawa kościelnego 
   Kierownik: Ks. prof. dr Michał Wyszyński. (Rutowskiego 4).

   10. Zakład teologji pasterskiej i homiletyki 
   Kierownik; Ks. prof. dr Stanisław Szurek. (Czarnieckiego 30).

   11. Zakład archeologji chrześcijańskiej i historji sztuki kościelnej 
   Zast. kierownika: Prof. dr Edmund Bulanda. (Badenich 12).

   12. Bibljoteki Zakładów Wydziału Teologicznego 
   Kierownik: Ks. prof. dr Piotr Stach, Ormiańska 13.
   Asystent st.: Ks. dr Michał Orliński, Czarnieckiego 30. 
   Asystent mł.: Ks. dr Bolesław Radomski, Janowska 38, 
   Zast. asyst.: Antoni Seredyński, Droga Kulparkowska 64 Wincenty Urban, Czarnieckiego 30.

    

   IV. ZAKŁADY WYDZIAŁU PRAWA

   1. Zakład prawa rzymskiego 
   Mickiewicza 5 a, parter, tel. 298-20.


   Kierownicy: 
   Prof. dr Leon Piniński. Matejki 4. 
   Prof. dr Roman Longchamps de Berier. Karpińskiego 11. 
   Asystent st.: Doc. dr Wacław Osuchowski. Olszewskiego 3. 
   Asyst mł. wolunt.: Mr Mieczysław Pojnar. św. Jacka 32, m. 10.

   2. Zakład prawa kościelnego 
   w. Mikołaja 4, I. p.

   Prof. dr Władysław Abraham. Długosza boczna 16. 
   Asystent st. Prof. dr Leon Halban. Mochnackiego 38. 
   Asyst, st. wolunt.: Dr Leszek Winowski. Dąbrowskiego 16.

   3. Zakład historji prawa polskiego 
   Marszałkowska 1, tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. dr Przemysław Dąbkowski. Mickiewicza 14. 
   Asystent st: Dr Ziemowit Zbigniew Socha. 29. Listopada 70. 
   Asyst. st. wolunt.: Mr Jan Loho-Sobolewski. Zygmuntowska 14.

   4. Zakład historji prawa zachodnio-europejskiego 
   Mickiewicza 5 a, parter, tel. 298-20.

   Zast. kierownika: Prof. dr Przemysław Dąbkowski. Mickiewicza 14. 
   Asystent st: Doc. dr Karol Wilhelm Koranyi. Sykstuska 17.

   5. Zakład prawa cywilnego
   Mickiewicza 5a, I. p., tel. 246-76.

   Kierownik: Prof. dr Roman Longchamps de Berier. Karpińskiego 11. 
   Asystent st: Dr Adam Karpuszko. Matejki 2 Mr Zdzisław Thullie. Leona Sapiehy 49 
   Asyst. st. wolunt.: Mr Adam Radziszowski. Leona Sapiehy 49 
   Asyst. mł. wolunt.: Mr Józef Fiema. Gródecka 8c

   6. Zakład prawa procesowego cywilnego 
   Mickiewicza 5 a, I. p., tel. 246-76.

   Kierownik: Prof. dr Kamil Stefko. Jagiellońska 20/22 
   Asystenci st.: 
   Dr Marjan Waligórski. Kalecza 11 
   Dr Tadeusz Kosiński. 29 Listopada 108 
   Dr Joachim Allerhand. Jagiellońska 20

   7. Zakład prawa handlowego i wekslowego 
   Mickiewicza 5 a, I. p.

   Kierownik: Prof. dr Mieczysław Honzatko. Issakowicza 12. 
   Asystent st: Mr Adam Lang. Dwernickiego 28, m.2
   Asystent st. wolunt.: Dr Tadeusz Em. Blumenfeld. Bielowskiego 3.

   8. Zakład prawa karnego 
   Marszałkowska 1, parter w podwórzu, tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. dr Juljusz Makarewicz. Mochnackiego 58 
   Asystenci st.: 
   Doc. dr Ludwik Dworzak. Kłuszyńska 7. 
   Dr Marcin Różycki. Nowej Rzeźni 37 a. 
   Asystent st. wolunt.: 
   Dr Alfred Laniewski. św. Wojciecha 16a. 
   Dr Kazimierz Mosing. Łyczakowska 29.

   9. Zakład teorji prawa 
   Mickiewicza 5 a, 1. p.

   Kierownik: Prof. dr Kamil Stefko. Jagiellońska 20/22. 
   Mr Adam Ostrowski. Snopkowska 39. 
   Asyst st. wolunt.: Doc. dr Marian Zimmerman. Lwowskich Dzieci 71.

   10. Zakład prawa politycznego i prawa narodów 
   Mickiewicza 5, I. p., tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. dr Ludwik Ehrlich. Supińskiego 11 a.

   Asystenci st.: Mr Lesław Adam. Zielona 25. Dr Kazimierz Grzybowski. Karpacka 3. Mr Stanisław E. Nahlik. Grottgera 4. Asystenci st. wolunt.: Dr Romuald Wł. Kilimów. Czarnieckiego 16. Doc. dr Zenon Wachlowski. Kosynierska 18. Asyst. mł. wolunt.: Mr Władysław Rębisz. Sobieszczyzna 12. Mr Michał Kostecki. Kr. Jadwigi 10. Mr Bronisław Nieduszyński. Wulecka 8.

   11. Zakład i Bibljoteka prawa administracyjnego 
   Marszałkowska 1, parter, tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. dr Zbigniew Pazdro. Gipsowa 28. Adjunkt: Prof. dr Tadeusz Bigo. Chodkiewicza 7. 
   Asystent st.: Doc. dr Marjan Zimmerman. Lwowskich Dzieci 71; 
   Asyst, st. wolunt.: Doc. dr Edmund Wilh. Rappe. Nabielaka 15. Dr Helena Bilińska. Pijarów 53.
   Dietarjusz: Krystyna Wrabecowa. Słowackiego 18.

   12. Zakład ekonomji politycznej 
   Mickiewicza 5, II. p., tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. Stanisław Grabski. Wólka panieńska 47 a. 
   Asystenci st.: Dr Wincenty Styś. Modrzejewskiej 3. Mr Marjan Karpiński. Zbaraska 9. 
   Asyst. mł. wolunt.: Mr Stanisław Serwacki. Chodorowskiego 10. Mr Wojciech Bem. Grodzickich 4. Mr Jan Nadwyczawski. św. Zofji 4, m. 6.

   13. Zakład skarbowości 
   Mickiewicza 5, II. p.

   Kierownik: Prof. dr Stanisław Grabski. Wólka panieńska 47 
   Asyst, mł. wolunt.: Mr Stanisław Skrzypek. Świętokrzyska 36.

   14. Zakład statystyki 
   Mickiewicza 5, II. p. 

   Kierownik: Prof. dr Jan Czekanowski. Stryjska 24.

   15. Zakład prawa prywatnego międzynarodowego 
   Mickiewicza 5 a, I. p., tel. 298-20.

   Kierownik: Prof. dr Kazimierz Przybyłowski. Kopernika 48 = Tomickiego 6. 
   Asystent st.: Mr Wiktor Turek. Dwernickiego 28, m.2 
   Asyst. st. wolunt.: Dr Franciszek Waloński. Lelewela 6 a. 
   Asyst. mł. wolunt.: Mr Bronisław Walaszek. Potockiego 101.

   16. Zakład porównawczy praw słowiańskich 
   Mickiewicza 5 a, I. p.

   Kierownik: Prof. dr Kamil Stefko. Jagiellońska 20/22.   

   Woźni Zakładów Wydziału Prawa: 

   Józef Nizio (Mickiewicza 5 a), Wojciech Karczmarczuk (Marszałkowska 1), Michał Onyszków (Teresy 2 a), Marcin Kurowiak (Kościuszki 9), Juljan Mazur (Mickiewicza 5a). 

   V. ZAKŁADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

   1. Zakład anatomji opisowej 
   Piekarska 52, tel. 242-32.

   Kierownik:  Prof. dr Józef Markowski. Piekarska 52.

   Adjunkt: oc. dr Tadeusz Marciniak.  Piekarska 52.

   Asystenci st. Dr Marjan Kostowiecki. Łyczakowska 50.
   Dr Marja Żurowska. Jakóba Strzemię 15.
   Lek. Marta Łeszczijówna.  Łyczakowska 47.

   Asyst. mł.: Dr Zofja Ramertówna. Głowińskiego 27.
   Zastępcy asyst.: Czesław Zagórski. Leszczyńskiego 7.
   Adam Krechowiecki. Wałowa 31.
   Roman Daum.  Romanowicza 5.

   Pom. funkcj. techn.: Stefan Chodyń.  Piekarska 52.
   Jan Ganz. Piekarska 52.

   Woźny: Stanisław Zamorski.   Piekarska 52. 

    2. Zakład histologiczno-embrjologiczny 
   Piekarska 52, tel. 202-20. 

   Kierownik: Prof. dr Władysław Szymonowicz. Piłsudskiego 18. 

   Asystenci st.: Dr Bolesław Jałowy. Wyspiańskiego 18. 
   Lek. Tadeusz Lorenc. Piekarska 52. 
   Bronisław Chrzanowski. Kopernika 15, m. 3. 

   Zast. asystenta: Stanisław Grzycki. Pijarów 49 a, I p. 

   Pom. siła techn.: Zofja Beck-Questowa. Asnyka 4.

   Starszy woźny: Woźny:  Jan Olech. Piekarska 52. 
   August Stadler.  Piekarska 52. 

   3. Zakład fizjologiczny 
   Piekarska 52, tel. 202-20, tel. kier. 286-70. 

   Zast. kierown.: Adjunkt doc. dr Wiktor Tychowski. Kochanowskiego 81, 

   Asystenci st.: Dr Wiesław Hołobut. Łyczakowska 9.
   Lek. Zdzisław Bieliński. Piekarska 52.
   Lek. Jadwiga Miillerówna. Piekarska 41. 


   Asyst. mł.: Lek. Rudolf Duda.  Długosza 28.

   Zast. asystenta: Gustaw Specht. Słodowa 10. 

   Sekretarz techn.: Stefan Trólka. Piekarska 52.

   Pom. funkcj. techn.: Stanisław Bihun.  Piekarska 52.

   Woźni: Stanisław Buchaniec. Piekarska 52.
   Jan Foryś.  Piekarska 52.

          

   4. Zakład chemji lekarskiej 
   Piekarska 52, tel. 202-20, tel. kier. 285-30. 

    Kierownik: Prof. dr Jakób Karol Parnas. Supińskiego 11. 

   Asystenci st.: Dr Paweł Ostern. Rutowskiego 16.
   Dr Tadeusz Mann. Wyspiańskiego 22.
   Dr Cecylja Mann. Wyspiańskiego 22. 

   Asyst. mł.: Jerzy Guthke. Wyspiańskiego 15.

    Zast. asyst.: Irena Mochnacka. Grodzickich 4.

   Pom. funkcj. techn.: Józef Nuckowski.  Piekarska 52.
   Andrzej Hubik. Lewandówka.
   Woźny:  Józef Waszczyszyn.  Pasieki. 5.

          5. Zakład farmakologji doświadczalnej 
   Piekarska 52, tel. 240-52. 

   Kierownik: Prof. dr Włodzimierz Koskowski. Piekarska 52. 

   Adjunkt: Dr Piotr Kubikowski. J.Strzemię 2. 

   Asystent st.: Dr Juljan Papierkowski. Bartusówny 12.

   Asystent st. wolunt.: Inż. chem. Antoni Repa. Grodzickich 12

   Asystent mł.: Jan Teuchmann. Pijarów 35.

   pom. siła techn.: Helena Prusówna. Zimorowicza 5.

   St. woźny: Bazyli Fedeka. Piekarska 52.

   Pom. funkcj. techn. Jan Skiba. Piekarska 52. 

   Woźny: Stanisław Bobela.  Piekarska 52. 

    

   6. Zakład farmakognozji 
   Piekarska 52. 

   Zast. kierow.: Prof. dr Włodzimierz Koskowski. Piekarska 52. 

    

    7. Zakład biologji ogólnej 
   św. Mikołaja 4, tel. 211-79, tel. kier. 221-21. 

   Kierownik: Prof. dr Rudolf Weigl. Wagilewicza 4.

   Asystenci st. Dr fil. Karolina Reisowa. Fredry 4.
   Anna Herzig
   . Mikołaja 4.

   Asystenci mł.: Adam Zbigniew Stuchły Małachowskiego 2.
   Mr Jan Starzyk. Małachowskiego 2.
   Edward Zubik. Sykstuska 43 b.
   Lek. Henryk Mosing. Łyczakowska 27.
   Mr Marjan Wolff. Lelewela 17, 

   Pom. funkcj. techn.: Tekla Załuska. Mochnackiego 4.
   Michał Martynowicz. św. Jacka 6.

   Woźny: Grzegorz Karlic.  św. Mikołaja 4. 

          

   8. Zakład patologji ogólnej i doświadczalnej 
   Piekarska 52, tel. 241-60. 

   Kierownik:  Prof. dr Marjan Franke. Wałowa 29. 

   Adjunkt: Dr Stefan Malczyński. św. Teresy 2. 

   Asystent st.: Lek. Bronisław Giędosz. Piekarska 52.

   Asystenci mł.: Tadeusz Toczyski.  M. Reja 5. 
   Józef Lankosz, Słodowa 10.

   Funkc. techn.: Feliks Gerczak. Winniki, Grottgera 6.

   Woźny: Tomasz Związek. Piekarska 52.

    

   57 Mroźny: pomocn. Dr Bolesław Popielski. Michał Jaworski. Ludwika Nowakowa. Senatorska 5, II p. Piekarska 52. Piekarska 52. m . Kierownik:  Asystenci st.:  Asystenci st.: Piekarska 52. . Asystenci mł.: 

   9. Zakład anatomji patologicznej 
   Piekarska 52, tel. 200-93, tel. kier. 240-29 

    Kierownik: Prof. dr Witold Nowicki. Kampiana 9. 

   Adjunkt: Doc. dr Helena Schusterówna. Piekarska 52. 11. 

   Asystenci st: Dr Jan Sosin. Hermana 17
   Dr Tadeusz Kielanowski. Rutowskiego 23
   Lek. Zygmunt Albert. Piekarska 52


   Pom. siły techn.: Stefanja Stankiewiczówna. Hausnera 15
   Zofja Wiktorówna. Asnyka 2
   Janina Rybkowska. Kochanowskiego 83

   Pom. funkcj. techn.: Józef Werner. Piekarska 52
   Marja Godzielińska. Tarnowskiego 14


   Woźni: Eljasz Lemejda. Piekarska 52
   Tymoteusz Kocyniak. Kulparkowska 52

   10. Zakład medycyny sądowej 
   Piekarska 52, tel. 230-28. 

   Kierownik: Prof. dr Włodzimierz Sieradzki. Konopnickiej 8. 

   Adjunkt: Dr Adam Kozłowski. Tarnowskiego 103. 

   Asystenci st.: Doc. dr Józef Dadlez. Piekarska 52. 
   Dr Bolesław Popielski. Senatorska 5 II p.

   Woźny: Michał Jaworski.Piekarska 52.
   Woźny pom. Ludwika Nowakowa.Piekarska 52.

    

   Zakład higjeny 
   Piekarska 52, tel. 232-65. 

   Kierownik: Prof. Zdzisław Steusing. Supińskiego 11. 

   Asystenci st.: Dr Józef Heller. Żelazna Woda - Osiedle. 
   Dr. Ludwika Marciniakowa. Piekarska 52. 

   Asystenci mł.: Ludwik Rzucidło Piekarska 52. 
   Władysław Kuzia Zadwórzańska 63. 

   Pom. siła techn.: Elżbieta Schusterówna Piekarska 52.

   Woźni: Stefan Martynowicz.  Snopkowska 31.
   Juljan Srodawa. Piekarska 52. 

   12. Zakład mikrobiologji i serologji 

   Kierownik: vacat. 

   13. Klinika chorób wewnętrznych propedeutyczna 
   Wykłady odbywają się w Klinice chorób wewnętrznych, Pijarów 4.

    Kierownik: Prof. dr Roman Rencki. Romanowicza 3. 

   Wykładający: Prof. dr Jan Grek. Romanowicza 7. 

   Asystent st: Dr Kazimierz Olszewski. Szymonowiczów 20. 

   14. Klinika chorób wewnętrznych terapeutyczna 
   Pijarów 4, tel. 212-86, tel. kier. 274-08. 

   Kierownik: Prof. dr  Roman Rencki  Romanowicza 3.

   Prof. dr Jan Grek. Romanowicza 7. 
   Dr Stanisław Hornung. 29 Listopada 44a
   przydzielony do Opieki Zdrowotnej.   

   Asystenci st.: Dr Jerzy Goertz. Chorążczyzny 18. 
   Doc. dr Witold Grabowski Pijarów 4.
   Dr Włodzimierz Musiał. Zielona 6.
   Dr Henryk Długosz.  Pijarów 4.

   Elewi: Dr Grzegorz Czemerys. Heninga 22.
   Lek. Bronisław Petryński. Pijarów 4.
   Lek. Józef Chodowicki. Pijarów 4.

   Funkcj. techn.: Eugenjusz Kass. Pijarów 4.
   Eugenjusz Lenczowski.Pijarów 4.

   Zast. niż. funkcj. Kazimierz Stopczyński.Teatyńska 12.

   Woźny:  Franciszek Obacz.  Snopkowska 16. 
   (przydzielony do Przychodni przeciwgruźl. i Kliniki oto-laryngolog.). 

      

   15. Klinika chirurgiczna propedeutyczna 

   Kierownik: Prof. dr Tadeusz Ostrowski. Romanowicza 5. 

   16. Klinika chirurgiczna 
   Pijarów 4, tel. 215-86. 

   Kierownik : Prof. dr Tadeusz Ostrowski. Romanowicza 5. 

   Adjunkt: Prof. dr Henryk Hilarowicz. Piłsudskiego 18.

   Asystenci st.: Dr Emil Michałowski.  Pijarów 4. 
   Dr Jerzy Szymonowicz. Pijarów 4. 
   Dr Tadeusz Onyszkiewicz. Tarnowskiego 34.
   Dr Wiktor Bross.  Pijarów 4. 
   Dr Kazimierz Streit. Piłsudskiego 18. 

   Asystent mł.: Lek. Władysław Chimiak. Pijarów 15. 
   Lek. Józef Sieniawski. Sykstuska 50. 
   Lek. Władysław Liebhart. Teatyńska 11. 

   Pom. funkcj. techn.: Jan Święcicki. Jabłonowskich 4. 

    

   17. Klinika dermatologiczna 
   Piekarska 69, tel. 227-57, tel. kier. 265-71. 

   kierownik: Prof. dr Jan Lenartowicz. Sykstuska 43. 

   Adjunkt: Dr Stefan Łukasz Kwiatkowski. Fredry 7.

   Asystenci st.: Dr Klemens Kauczyński. Jagiellońska 8.
   Dr Tadeusz Chorążak. Kochanowskiego 26.
   Dr Karol Zisch.  Piekarska 69. 

   Asystenci mł.: Dr Andrzej Harasimowicz. Żulińskiego 1.
   Lek. Wacław Arasimowicz. Piekarska 69. 

   Pom. funkcj. techn.: Andrzej Ogrodnik.  Piekarska 69. 

     

   18. Klinika okulistyczna
   Głowińskiego 7, tel. 221-77. 

   Kierownik: Prof. dr Adam Bednarski. Romanowicza 5.

   Adjunkt: Doc. dr Jerzy Grzędzielski. Mikołaja 19.

   Asystenci st.: Dr Marja Seidler-Dowbuszowa. Pijarów 4. 
   Dr Jan de Lapierre. Pijarów 4.
   Lek. Jacek Szmyt. Wyspiańskiego 27.

   Woźny: Szymon Pilijewicz.   Piekarska 81. 

   19. Klinika położniczo-ginekologiczna 
   Pijarów 4, tel. 200-69, tel. kier. 290-36. 

   Kierownik: Prof. dr Kazimierz Bocheński. Akademicka 21.

   Adjunkt: Doc. dr Józef Lenczowski.  Pijarów 4.

   Asystenci st.: Dr Stanisław Liebhart.  Pijarów 4.
   Dr Zbigniew Rychłowski.  Pijarów 4.
   Dr Tadeusz Gizowski.  Pijarów 4.
   Dr Marjan Dubicki.  Pijarów 4.

   Asystent mł.: Dr Kazimierz Jabłoński. Reja 4.

   Położne: Katarzyna Kostecka. Pijarów 4.
   Ludwika Hasiak. Pijarów 4.
   Franciszka Burkowa. Jałowiec 168

   Woźni: Rudolf Matłosz. Pijarów 4.
   Karol Pacura. Pijarów 4.

     

    

   20. Klinika pedjatryczna 
   Głowińskiego 5, tel. 201-64. 

   Kierownik: Prof. dr Franciszek Gröer. Senatorska 5.

   Adjunkt: Doc. dr Stanisław Progulski.  Asnyka 1.

   Asystenci st.: Dr Artur Chwalibogowski. Senatorska 11 a.
   Dr Marjan Otto. Łyczakowska 37 a.
   Dr Juljan Kochanowski.  Pijarów 41.

   Asystent mł.: Dr Jan Rosenbusch. Jabłonowskich 2.

   Starsza pielęgniarka: Helena Michajluk. Głowińskiego 5. 

   Woźna pomocn.:  Ksenia Delikat.    Głowińskiego 5. 

   21. Klinika chorób nerwowych i umysłowych 
   Pijarów 6, tel. 210-81, tel. kier. 270-90. 

   Zast. kierown.: Adjunkt prof. dr Jakób Rothfeld. Piłsudskiego 3. 

   Asystenci st.: Doc. dr Leopold Jaburek.  Pijarów 6. 
   Dr Stanisława Falkiewiczowa. Zielona 25.
   Dr Juljan Świątkiewicz.  Pijarów 6.
   Dr Stanisława Spettowa. Bilińskich 4. 

   Asystent mł.:  Lek. Juljusz Grzędzielski. Dwernickiego 50.

   Starszy woźny: Michał Małańczuk. Hausnera 9.

   Woźny:  Antoni Rzonca. Pijarów 6.

       

   22. Klinika chorób nosa, gardła i uszu 
   Pijarów 6, tel. 229-25. 

   Kierownik: Prof. dr Teofil Zalewski. Sykstuska 49. 

   Asystenci st. Dr Wiktor Jankowski. Pijarów 6.
   Dr Tadeusz Ceypek. Pijarów 6.

   Asystent mł. Lek. Wacław Kuśnierczyk. Pijarów 6.

   Zast. asyst.: Lek. Wacław Czyżewski. św. Mikołaja 11 a.

   Woźny: Paweł Murawski Hausnera 10 a. 

   23. Zakład dentystyczny 
   Zielona 5 a, tel. 211-75. 

   Kierownik-. Prof. dr Antoni Cieszyński.  Batorego 38.

   Adjunkt: Dr Mieczysław Jankowski. Łozińskiego 4.

   Asystenci st.: Dr Mar ja O wińska Pl. Bernardyński 17.
   Dr Tadeusz Owiński. Pl. Bernardyński 17.

   Pomocnik kanc.: Regina Schwormowa. Zielona 36.

   Funkc. tech.: Juljan Kleinrock. Wronowskich 11. 

   Pom. funkc. tech.: Elżbieta Lewandowska. Boczkowskiego 5.
   Andrzej Wrona. Zielona 5 a.

   Mł. pielęgniarka: Anna Wankowa. Oficerska 14.

   Woźny pomocn.: Michał Górniak. Sakramentek 14. 

               

   PRACOWNIE ODDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 

   1. Pracownia chemji ogólnej i analitycznej 
   przy Zakładzie chemji lekarskiej, wspólnie z Wydziałem Lekarskim). 
   Piekarska 52, tel. 202-20, tel. kier. 285-30. 

   Kierownik: Prof. dr Jakób Parnas. Supińskiego 11.

   Asystent st.: Dr Bernard Umschweif. Stary Rynek 4.

   Asyst. mł. wolunt.: Karol Gibajlo. Kochanowskiego 78.

   Zast. asyst. wolunt.: Bogusław Halikowski.  Dekerta 11 a. 

     

   2. Pracownie chemji farmaceutycznej i organicznej 
   Collegium pharmaceuticum 
    Piekarska 52, tel. 270-75. 

   P. o. kierownika: Doc. dr Bogusław Bobrański. Nabielaka 12, m. 3. 

   Asyst. st. wolunt. :Mr Lidja Kochańska. Bonifratrów 14.1 p- 
   Mr Józef Jankowski. Łyczakowska 48, III p. 

   Woźny: Jan Nuckowski. Piekarska 52. 

   3. Pracownia farmacji stosowanej 
   Collegium pharmaceuticum
   Piekarska 52, tel. 270-75. 

   P. o. kierownika: Mr Alfred Krzyżanowski. Zyblikiewicza 50. 

   Asyst. mł. wolunt.: Mr Jan Wajs. Łyczakowska 48. 

   Zast. asyst. wolunt.: Karolina Szpilecka. Sobieszczyzna 15. 

   Woźny: Władysław Woźnicki. Sobieskiego 17. 

   4. Pracownia botaniki i farmakognozji 
   Piekarska 52. 

   p o. kierownika: Dr Tadeusz Wilczyński. Rutowskiego 18. 

   Asystenci st. wolunt.: Dr Józef Mądalski. Cetnerowska 54. 
   Dr Marja Matlakówna. Pijarów 11 a. 


   Woźny:   Jan Antczak. Pijarów 6. 

    

   5. Ogród roślin lekarskich 
   Piekarska 52. 

   p o. kierownika: Dr Tadeusz Wilczyński. Rutowskiego 18.

   Ogrodnik: Zygmunt Myślin.  Piekarska 52. 

    

    

   VI. ZAKŁADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

   1. Zakład filozoficzny 
   Marszałkowska 1, I. p., tel. 298-20. 

   Kierownik Oddziału I: 
   Prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz. Supińskiego 11 a. 

   Kierownik Oddziału II: 
   Prof. dr Roman Ingarden. Zacharjewicza 7.

   Asystent st.: Dr Stefan Swieżawski. Dąbrowskiego 12.

   Asystent mł.: Dr Władysław Bednarowski.  Kalecza 7.

   Asyst. st. wolunt.: Dr Zygmunt Schmierer. Słoneczna 12.

   Woźny: Eugenjusz Sawicki. Marszałkowska 1. 

    

   2. Zakład psychologiczny 
   Marszałkowska 1, II. piętro. 

   Kierownik:  Prof. dr Mieczysław Kreutz. Technicka 8. 

   Asystent st.: Dr Adam Bardecki. Lenartowicza 15. 

   Asystent mł.: Mr Tadeusz Tomaszewski. Łyczakowska 97. 

   Zast. asyst, wolunt.: Adolf Qual. Żulińskiego 8. 

   3. Zakład pedagogiczny 
   Kościuszki 9, II. p. 

   Zast. kierownika: Prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz. Supińskiego 11 a. 

   Asyst. mł. Dr Seweryna Romahnowa. 29 Listopada 40.

    

   4. Zakład historji Polski 
   Mickiewicza 5 a, III. p., tel. 298-20. 

   kierownik:  Prof. dr Stanisław Zakrzewski. Długosza 5. 

   Asystent st.: Dr Józef Skrzypek. św. Teresy 2. 

    Woźny pom.: Leon Gaj. Sobińskiego 6. 

   5. Zakład historji powszechnej nowożytnej 
   Mickiewicza 5 a, III. p., tel. 298-20. 

   Kierownik: Prof. dr Adam Szelągowski. Arc. Cieplaka 11. 

   Asystent st.: Mr Zofja Józefa Des Loges. Hoffmana 10.

   Zast. asyst. wolunt.: Adam Dygdała Boczna Stryjska.
   Witold Nowosad.  Konopnickiej 12.  

   6. Zakład historji powszechnej średniowiecznej 
   Mickiewicza 5 a, II. p., tel. 298-20. 

   Kierownik: Prof. dr Teofil Emil Modelski. Wiatrakowa 6. 

   Asyst. mł.: Jan Adolf Kropp. Łozińskiego 7. 

   7. Zakład historji starożytnej 
   Kościuszki 9, II. p., tel. 298-20. 

   Kierownik: Prof. Konstanty Chyliński. Supińskiego 13. 

   Asystent st. Dr Tadeusz Lewicki. Gołąba 9. 

   Woźny: Szczepan Kaliciak. św. Zofji 32 a. 

   8. Zakład historji społecznej i gospodarczej 
   Mickiewicza 5 a, II. p., tel. 298-20. 

   Kierownik: Prof. dr Franciszek Bujak. Grunwaldzka 11 a 

   Adjunkt: Dr Stanisław Hoszowski. Tarnowskiego 44.

   Asystent mł.: Franciszek Kącki. Łozińskiego 7

   Woźny: Stanisław Żułkowski Grunwaldzka 11 a

  9. Zakład nauk pomocniczych historji
  Mickiewicza 5 a, II. p., tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Teofil Emil Modelski. Wiatrakowa 6.
  Asystent st.: Mr Marjan Haisig. Modrzejewskiej 3


  10. Zakład archeologji klasycznej
  Marszałkowska l, II. p., tel. 298-20, tel. kier. 263-84.


  Kierownik: Prof. dr Edmund Bulanda. Badenich 12.
  Adjunkt: Dr Jan Starczuk. Badenich 12.
  Asystent st.: Dr Kazimierz W. Majewski. Stryjska 20.
  Zast. asyst.: Alina Chodaczkówna. Teatyńska 37.
  Pom. funkc. techniczny: Andrzej Kozłowski. Kalecza 14.


  11. Zakład prehistorji
  Marszałkowska l, II. p., tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Leon Kozłowski. Supińskiego 11
  Adjunkt: Doc. dr Tadeusz S u l i m i r s k i. Kadecka 4.
  Asystent st.: Dr Marcjan Śmiszko. Zniesienie, Kościelna 8
  Woźny pom.: Leon Rewig. Łyczakowska 58.


  12. Zakład sztuki polskiej i wschodnio-europejskiej
  (Zakład obejmuje również ogólne zbiory sztuki nowożytnej).
  Marszałkowska 1, II. p., tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Władysław Podlacha. Czwartaków 12.
  Asystent st.: Dr Aleksandra Majerska. Modrzejewskiej 5
  Asystent mł. Mr Zbigniew Ciekliński. Potockiego 65.
  Woźny pom. Antoni Mross. Kościuszki 9.
  13. Zakład muzykologiczny
  Mickiewicza 5, parter, tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Adolf Chybiński. Kalecza 20.
  Asystent st: Mr Jan Józef Dunicz. Pl. Marjacki 10.
  Asyst. st. wolunt. Dr Marja Szczepańska. św. Zofji 32 a.


  14. Zakład historji oświaty i szkolnictwa
  Kościuszki 9, II. p., tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Stanisław Łempicki. Lelewela 5 a.
  Asystent st.: Dr Łukasz Kurdybacha
  . Kurkowa 22 b.
  Asyst. mł. wolunt.: Marja Głuchowska. Ostrołęcka 8.


  15. Zakład językoznawstwa indoeuropejskiego
  Kościuszki 9, III. p., tel. 298-20.


  Kierownik: Prof. dr Jerzy Kuryłowicz. Dąbczańskiej 7.
  Asystent st.: Dr Eugenjusz Stuszkiewicz. Z. Strzałkowskiej 25.


  16. Instytut orjentalistyczny
  Kościuszki 9, III. p., tel. 298-20.


  A. Zakład filologji i kultury indyjskiej.
  (Osobny dział Zakładu stanowią zbiory Prof. A. Gawrońskiego oraz b. katedry Kultury Bliskiego Wschodu).

  Kierownik: Prof. dr Stefan Stasiak. Kościuszki 9.

  Zast. asyst.: Mr Ewa Gruberówna. Szymonowiczów 8.


  B. Zakład Dalekiego Wschod
  u.
   Marszałkowska 1

  Kierownik: Prof. WładysławKotwi cz
  Asystent st.: Dr Marjan Lewicki. Głowińskiego 4.
  Woźny Walerjan Szmuc. Supińskiego 9.

  17. Zakład filologji klasycznej I. (greckiej) 
  Mickiewicza 5, III. p., tel. 298-20. 

  Zast. kierownika: Prof. dr Jerzy Kowalski. Supińskiego 11. 

  Asystent st.: Dr Jan Smereka. Lwowskich Dzieci 12. 

  Woźny: Mieczysław Morawski. Kętrzyńskiego 22. 

  18. Zakład filologji klasycznej II. (łacińskiej) 
  Mickiewicza 5, III. p., tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Jerzy Kowalski. Supińskiego 11 m.1. 

  Zast. asyst. Bronisław Biliński  Lwów 20, Warszawska 64. 

  19. Zakład kultury starożytnej (filologji klasycznej III) 
  Marszałkowska 1, tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Ryszard Ganszyniec. Łąckiego 8. 

  Asystent mł.: Mirosław Borysiuk Gródecka 24 m. 17. 

  20. Zakład filologji słowiańskiej 
  Kościuszki 9, I. p., tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Witold Taszycki. Supińskiego 11 a. 

  Asystent mł.: Stefan Hrabec. Pierackiego 44. 

  Asyst. mł. wolunt.: Mr Jan Mierzwa. Uniwersytet. 

  21. Zakład języka polskiego 
  Kościuszki 9, I. p., tel. 298-20. 

  Zast. kierownika: Prof. dr Witold Taszycki. Supińskiego 11a.

  Asystent st.:  Mr Zygmunt Rysiewicz. Klonowicza 12. 

  22. Instytut filologji polskiej 
  Kościuszki 9, I. p., tel. 298-20. 

  A. Zakład filologji polskiej starszej. 

  Kierownik: Prof. dr Kazimierz Kolbuszewski. Lenartowicza 23 

  Zast. asyst.: Leon Kaltenberg. Kadecka 8

  B. Zakład filologji polskiej nowszej. 

  Kierownik: Prof. dr Juljusz Kleiner. Supińskiego 11 a. 

  Asystent st.: Dr Janina Garbaczowska. Kochanowskiego 79. 

  C. Zakład polskiej literatury porównawczej. 

  Kierownik: Prof. dr Eugenjusz Kucharski. Strzała 4. 

  Asystent mł.: Dr Władysław Floryan. Bema 12a. 

  23. Zakład filologji ruskiej 
  Kościuszki 9, I. p., tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Jan Janów. Żelazna Woda. 

  Asystent ml.: Mr Teoktyst Paczowski. Kochanowskiego 69. 

  24. Zakład filologji romańskiej 
  Marszałkowska 1, parter, tel. 298-20. 

  Kierownik: Vacat 

  Asystent mł.: Mr Irena Wachlowska. Ujejskiego 8. 

  25. Zakład filologji francuskiej 
  Marszałkowska 1, parter, tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Zygmunt Czerny. Teatyńska 13. 

  Asystent mł.: Mr Lidja Apołczynowa. Dwernickiego 14, m. 6. 

  Woźny pom.: Jan Kościelecki. Kościuszki 9. 

  26. Zakład filologji niemieckiej 
  (Osobny dział Zakładu stanowią zbiory b. katedry filologji angielskiej).

  Kierownik: Prof. dr Wiktor Dollmayr. św. Zofji 46. 

  Asystent st.: Emil Assmann. Kr. Jadwigi 22. 70 

  27. Zakład antropologiczno-etnologiczny 
  Długosza 8, I. p., tel. 237-97. 

  Kierownik: Prof. dr Jan Czekanowski. Stryjska 24. 

  Adjunkt: Prof. dr ks. Bolesław Rosiński. Kl. OO. Bernardynów, 

  Asystent st.: Dr Tadeusz Henzel. Krasińskiego 19. 

  28. Zakład etnologiczny 
  Kościuszki 9, II. p., tel. 298-20. 

  Kierownik: Prof. dr Adam Fischer. Chmielowskiego 10. 

  Asystent st.: Dr Jan Falkowski. Potockiego 40. 

  Zast. asyst: Dr Leon Popiel. Franciszkańska 10. 

  29. Laboratorjum fonetyki eksperymentalnej 
  Marszałkowska 1, parter. 

  Kierownik: Prof. dr Zygmunt Czerny. Tarnowskiego 15. 

  Adjunkt: Dr Marja Dłuska. Murarska 29. 

  Zast. asyst.: Mar ja Oszczepalska. Bonifratrów 14. 

  Woźny pom.: Jan Kościelecki. Kościuszki 9. 

  30. Pracownia fotograficzna przy Zakładzie archeologji klasycznej 
  Marszałkowska 1, II. piętro. 

  Kierownik: Prof. dr Edmund Bulanda. Badenich 12. 

  Nauczyciel fotografji: Józef Świtkowski. św. Marka 5. 

  31. Pracownia rysunkowa 
  Marszałkowska 1, II. p. 

  Kierownik: Prof. dr Władysław Podl acha. Czwartaków 12. 

  Nauczyciel rysunków: Zygmunt Radnicki. Grunwaldzka 6, II.p

   

  VII. ZAKŁADY WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

  1. Zakład logiki 
  św. Mikołaja 4, I p.

  Kierownik: Prof. dr Leon Chwistek. Tarnowskiego 82.

  Asystent mł. wolunt.: Mr Władysław Hepter. św. Mikołaja 4. 

  2. Instytut matematyczny 
  św. Mikołaja 4, I p., tel. 211-70. 

  Zakład matematyczny A. 
  Kierownik: Prof. Eustachy Żyliński. Supińskiego 11 a. 
  Asystent st.: Doc. dr Herman Auerbach. Domagaliczów 5. 

  Zakład matematyczny B. 
  Kierownik: Prof. dr Hugo Steinhaus. Kadecka 14. 
  Asystent st.: Doc. dr Juljusz Schauder. Zaścianek 2. 
  Zast. asyst. wolunt.: Marek Kac. Głowińskiego 4. 

  Zakład matematyczny C. 
  Kierownik: Prof. dr Stefan Banach. Zyblikiewicza 23. 
  Zast. asystenta: Kazimierz Szałajko. 29 Listopada 7. 
  Woźny: Józef Góral. Mochnackiego 26. 

  3. Zakład astronomiczny 
  Długosza 8, I. p„ tel. 237-97. 

  Kierownik: Prof. dr Eugeniusz Rybka. Stryjska 36 m. 5. 

  Asystent st.: Dr Jan Mergentaler. Brzuchowice, willa Maryla. 

  Asystent mł.: Alicja Wojtowiczowa. Tarnowskiego 52, I. p. 

  4. Zakład fizyki eksperymentalnej 
  Długosza 8, oficyny, tel. 211-76. 

  Kierownik: Prof. dr Stanisław L o r i a. Supińskiego 11 a. 

  Asystent st.:  Dr Marjan Puchalik. Hoffmana 26.

  Asystenci mł.: Jakób Klingęr.  Stryjska 45.
  Mr Józef Szpilecki.  Sobieszczyzna 15. 
  Dr Andrzej Łastowiecki. Piaskowa 30.
  Kazimierz Krzyżanowski. (przydzielony do Wydziału Lekarskiego)  św. Zofji 44.
  Karol Gerhardt. Kulparków 61. 
  Szczęsny Gnatowski. Heninga 28.

  St. funkcj. techn.: Jakób Tomasik.  Długosza 8. 

  Woźni:  Jan Podniało. Zyblikiewicza 5.
  Stefan Łuczycki. Długosza 8.
  Michał Plecion.   Krótka 8.

  5. Zakład fizyki teoretycznej 
  Długosza 8, oficyny, tel. 211-76. 

  Kierownik: Prof. dr Szczepan Szczeniowski. Akademicka 5,m. 

  Asystent st.: Doc. dr Leopold Infeld. Długosza 8. 

  6. Zakład chemiczny I 
  Długosza 6, parter, tel. 200-42. 

  Zast. kierownika: Prof. dr Roman Małachowski. Tarnowskiego 52. 

  Adjunkt: Doc. dr Wiktor Ketmula. Długosza 6. 

  Asystenci st.: Dr Mieczysław Michalski. Stryjska 52. 
  Dr Marja Węclewska. Stryjska 6. 

  Asystenci mł.: Mr Zdzisław Kopniak.  Żółkiewska 64.
  Mr Wiktor Gorzelany.  Kr. Leszczyńskiego 19. 

  Z-ca asyst.: Stanisław Jóźkiewicz. Piastów 8b.

  Funkc. techniczny Edward Dawidek. Długosza 6.

  Dozorca:   Antoni Burka. Długosza 6. 

  Woźny: Karol Kuczwara.  Zborowska 10. 

   

  7. Zakład chemiczny II 
  Długosza 6, I. p., tel. 232-61. 

  Kierownik: Prof. dr Roman Małachowski. Tarnowskiego 52. 

  Asystenci st.:  Dr inż. Zofja Jerzmanowska- Sienkiewiczowa. Długosza 12. 
  Dr Włodzimierz Czornodola. Supińskiego 6. 
  Mr Józefa Jankiewiczówna. Torosiewicza 36.

  Zast. asyst.: Stanisław Prebendowski. Gródecka 127/IX.

  Starszy woźny:  Ignacy Czuba. Długosza 6. 

  Pom. funkc. techn.: Antoni Nowakowski. Sygniówka. 

  8. Zakład krystalograficzny 
  św. Mikołaja 4, I. p., tel. 211-79. 

  Kierownik: Prof. dr Zygmunt Weyberg. Długosza 5. 

  Asystenci st.: Dr Hugo Ludwik Piotrowski. Św. Mikołaja 4. 
  Mr Tomasz Białas. Druga Boczna Pasiecznej 14. 

  Zast. asyst.: Bolesław Ludwik Dunicz. Pl. Marjacki 10, II p. 

  Pom. funkc. techn.: Józef Nosek. Kopernika 11. 

  9. Zakład mineralogiczno-petrograficzny 
  św. Mikołaja 4, I. p., tel. 211-79.

  Kierownik: Prof. dr Juljan Tokarski. św. Mikołaja 11. 

  Adjunkt: Dr Adam Malicki. Boczna Torosiewicza 1. 

  Asystent st.: Dr Stefan Biskupski. M. Reja 10.

  Asystent mł.: Antoni Radliński. Poniatowskiego 8

  Pom. funkc. techn.: Franciszek Podgórski.   Długosza 6. 

  10. Zakład geofizyki i meteorologji 
  Kościuszki 9, III. p., tel. 112-24. 

  Kierownik: Prof. dr Henryk Arctowski. Kościuszki 

  Asystenci st.:  Dr Henryk Orkisz. Łyczakowska 46.
  Dr Adam Kochański. Bema 12 a. 

  Zast. asyst.: Wacław Wiszniewski. Jakóba Strzemię 5. 

  Pom. funkc. techn.: Jan Bochnia. Marszałkowska 1. 

  11. Zakład biologiczno-botaniczny 
  św. Mikołaja 4, parter, tel. 211-79. 

  Kierownik: Prof. dr Seweryn Krzemieniewski. Długosza 5. 

  Asystent st.: Dr Jan Badian. Snopkowska 33.

  Asystenci mł.: Mr Alfreda Nedeczky. Torosiewicza 36. 
  Jan Kowats. Kalecza 12. 

  Pom. funkc. techn.: Andrzej Podkasany. Kopernika 11. 

  12. Zakład morfologji i systematyki roślin 
  św. Mikołaja 4, parter, tel. 235-34. 

  Kierownik: Prof. dr Stanisław Kulczyński. Supińskiego 11. 

  Asystent st.: Dr Włodzimierz Tymrakiewicz. Dąbrowskiego 10. 

  Asystenci mł.: Jadwiga Wendekerówna. Stryjska 38, m. 10. 
  Mr Mikołaj Kostyniuk. Źródlana 52. 

  Woźny: Franciszek Kochman. św. Mikołaja 4. 

  13. Zakład anatomji porównawczej 
  św. Mikołaja 4, U. p., tel. 211-79. 

  Kierownik: Prof. dr Kazimierz Kwietniewski. Dwernickiego 11. 

  Asystent st.: Dr Kazimierz Szarski. Nabielaka 37a. 
  Asystent mł.: Mr Józefa Korzeniowska. Asnyka 10. 
  Zast. asyst. Anna Buchtówna. Łyczakowska 46.

  Woźny pom.: Piotr Rygiel.  Św. Mikołaja 4. 

  14. Zakład zoologiczny 
  św. Mikołaja 4, II. p., tel. 211-79. 

  Kierownik : Prof. dr Jan Hirschler. Supińskiego 5.

  Adjunkt: Doc. dr Kazimierz Sembrat. Tarnowskiego 50. 

  Asystenci st.: Doc. dr Ludwik Monné Pełczyńska 23.
  Dr Stefan Drzewicki.  Hoff mana 11.

  Asystenci mł.: Mr Zbigniew Kirchner. Dunin Borkowskich 5.
  Mr Janina Orska.  Ochronek 9 a.

  Woźny: Czesław Szafarz. św. Mikołaja 4

  Woźny pom.: Franciszek Wilgosiewicz. św. Mikołaja 4

  15. Zakład paleontologiczny 
  Długosza 8, parter, tel. 237-97. 

  Kierownik: Prof. Jan Samsonowicz. Długosza 8. 

  Asystent st.: Dr Władysław Zych. Stryjska 76. 

  Pom. funkc. techn.: Józef Piątkowski. Długosza 8. 

  16. Zakład geologiczny 
  Długosza 8, parter, tel. 237-97. 

  Kierownik: Prof. dr Wojciech Rogala. Supińskiego 13. 

  Adjunkt:. Dr Bronisława Kokoszyńska. Długosza 18. 

  Asystent st.: Dr Zdzisław Pazdro. Poniatowskiego 11.

  Zast. asyst.:  Stanisław Wdowiarz,  Kącik 18. 

  Pom. funkc. techn.: Andrzej Augustyn. Franciszek Dyśkiewicz. Włodzimierz Kuśnierz. Długosza 5. 

   

  17. Zakład geograficzny 
  Kościuszki 9, III. p., tel. 263-87. 

  Kierownik: Prof. dr August Zierhoffer. Potockiego 6.

  Adjunkt: Doc. dr Juljan Czyżewski.  Korso Górne 7.

  Asystent st.: Dr Michał Orlicz.  Nabielaka 3.

  Asystent mł.: Halina Gawińska.  Technicka 8.

  Zast. asyst.: Helena Halicka. Łyczakowska 84.

  Asyst. mł. wolunt.: Mr Jan Ernst.  Obertyńska 4.

  Pom. funkc. techn.: Zygmunt Neister.  Kalecza 16. 

  18. Ogród botaniczny 
  Długosza 4 i Cetnerowska 54, tel. 276-20. 

  Kierownik: Prof. dr Stanisław Kulczyński. Supińskiego 11. 

  Adjunkt: Dr Józef Motyka.  Cetnerowska 54.

  Asystent st.:  Dr Józef Mądalski.  Cetnerowska 54.

  Intendent ogrodu:  Piotr Bąkowski.  Długosza 4.

  Starsi woźni:  Michał Madejski.  Długosza 4.
  Edward Suchacki.  Cetnerowska 54.

  Woźni: Jan Kowal. Cetnerowska 54.
  Eljasz Buń.Tarnowskiego 96. 

   

   E. KOMISJE EGZAMINACYJNE WYDZIAŁÓW 

  Wydział Teologiczny.
  Komisja dla egzaminów rocznych: 
  Przewodniczący: Dziekan ks. prof. dr Józef Umiński. 

  Wydział Prawa 


  Komisje dla egzaminów rocznych: 

  a) studjum ogólnego: 

  dla I. roku przewodniczący: Prof. dr Kamil Stefko
  dla II. roku  Prof. dr Władysław Abraham
  dla III. roku  Prof. dr Juljusz Makarewicz
  dla IV. roku Prof. dr Roman Longchamps de Berier.

  b) studjów uzupełniających: 

  ekonomiczno-administracyjnego przew.: Prof. dr Zbigniew Pazdro
  dyplomatycznego przew.: Prof. dr Ludwik Ehrlich
  z zakresu prawa sądowego przew.: Prof. dr Kamil Stefko

  Wydział Lekarski

  Komisje dla egzaminów:
  a) lekarskich: 
  dla grupy I. i III.—VII. przewodniczący: Dziekan prof. dr Włodzimierz Koskowski
  dla grupy II.  Prof. dr Włodzimierz Sieradzki.

  b) farmaceutycznych:
  Przewodniczący: Dyrektor Oddziału Farm. prof. dr Jakób Parnas
  Zastępca przewodniczącego: Prof. dr Zdzisław Steusing.


  Wydział Humanistyczny


  Komisja dla egzaminów magisterskich:
  Prezes: Prof. dr Edmund Bulanda.


  Wydział Matematyczno.Przyrodniczy


  Komisja dla egzaminów magisterskich:
  Prezes: Prof. dr Kazimierz Kwietniewski.
  Wiceprezes: Prof. Eustachy Zylinski.


  F. PAŃSTWOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA


  Komisja egzaminów państwowych na nauczycieli
  szkół średnich:
  Prezes: Prof. Konstanty Chylinski, (tel. 278-08).
  Wiceprezes: Prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz.


  ZARZĄD POWSZECHNYCH WYKŁADÓW UNIWERSYTECKICH I POLITECHNICZNYCH
  (na okres 1935/36 — 1937 38)
  Marszałkowska 1.


  CZŁOKOWIE WYBRANI PRZEZ SENAT
  UNIWERSYTETU:
  Prof. dr Kazimierz Ajdukiewicz, przewodniczący.
  Prof. dr  Juljan Nowotny.
  Prof. dr Zdzisław Steusing.
  Prof. dr Wojciech Rogala.


  CZŁONKOWIE WYBRANI PRZEZ SENAT
  POLITECHNIKI:
  Prof. inż. Witold Minkiewicz, zastępca przewodniczącego.
  Prof. dr Jan Łopuszański.
  Prof. dr Tadeusz Malarski.
  Prof. dr Antoni Łomnicki.
  Prof. dr Stanisław Łukasiewicz.
  Prof. dr Stanisław Fryze.


  CZŁONKOWIE WYBRANI PRZEZ WYDZIAŁY
  UNIWERSYTETU:
  Prof. dr ks. Aleksy Klawek (Wydział Teologiczny).
  Prof. dr Leon Halban (Wydział Prawa).
  Prof. dr Zdzisław Steusing (Wydział Lekarski).
  Prof. dr Stanisław Łempicki (Wydział Humanistyczny).
  Prof. dr Leon Chwistek (Wydział Matem.-Przyrodniczy).

 


 

dalej...

Data utworzenia strony: 2005-12-27


Powrót
Licznik

  Licznik